Thứ ba, 03/03/2015
Cơ quan chức năng trả lời bạn đọc

hồ sơ xét tuyển thẳng viên chức huyện Yên Phong


Câu hỏi:

Chuyên mục Công dân, Doanh nghiệp hỏi – Cơ quan chức năng trả lời cho em hỏi: Em thuộc đối tượng được xét tuyển thẳng về xét tuyển viên chức ngành giáo dục - đào tao năm 2013 (tốt nghiệp loại giỏi). Em đã đi nộp hồ sơ và được nhân viên phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trả lại bảng điểm và hướng dẫn về trường cũ tách bảng điểm học lực theo mẫu và hẹn đến khi nào thi phỏng vấn thì nộp lại. Nhưng em mới được biết những trường hợp được xét tuyển thẳng về xét tuyển viên chức ngành giáo dục - đào tao năm 2013 thì không phải tham gia thi kiểm tra phỏng vấn. Vậy khi nào em cần nộp bảng điểm chứng nhận học lực ạ?Người hỏi:Nguyễn Văn Quyền   Địa chỉ: Bắc NinhTrả lời:

Trường hợp của bạn nếu tốt nghiệp Đại học chính quy loại giỏi thuộc đối tượng xét tuyển thẳng thì không phải tham gia thi phỏng vấn về chuyên môn, nghiệp vụ. Nếu bảng điểm phải quy đổi theo quy định thì khi đã quy đổi xong, bạn đem nộp bổ sung vào hồ sơ dự tuyển trong thời gian thu hồ sơ.


Cơ quan trả lời:UBND Huyện Yên Phong   Ngày trả lời:16/10/2013Danh sách câu hỏi và trả lời:

STTCâu hỏiNgười hỏiNgày hỏiTrạng thái
1 Hỏi thông tin liên quan đến quyết định 256/QĐ-UBND va 446/QĐ-UBND Phạm Thanh Bình 30/01/2015 Đã trả lời
2 Xét đặc cách viên chức Ngọc Lan 29/01/2015 Đã trả lời
3 Cộng điểm thi tuyển viên chức GV 2015 Lê Văn Linh 29/01/2015 Đã trả lời
4 Xét tuyển Y tế học đường Nguyễn Thị Mai 29/01/2015 Đã trả lời
5 Tuyển thẳng trong tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 2015 Lê Dung 27/01/2015 Đã trả lời
6 Tuyển Giáo Viên THPT năm 2015 Nguyễn Văn Mạnh 27/01/2015 Đã trả lời
7 Em tốt nghiệp đại học về xã làm. Em có được làm hồ sơ theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh không ạ Nguyễn Thị Lan 27/01/2015 Đã trả lời
8 Có thể tham gia thi viên chức không? Đặng Hương 27/01/2015 Đã trả lời
9 Không được đánh gía xếp loại giáo viên Nguyễn Thị Tuyền 25/01/2015 Đã trả lời
10 Hỏi về xét đặc cách viên chức Nguyễn Bảo An 23/01/2015 Đã trả lời
11 Hỏi về đối tượng người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động Nguyễn Kiều Ly 22/01/2015 Đã trả lời
12 Hồ sơ thu hút nhân tài Ngô Hoa 21/01/2015 Đã trả lời
13 Lần thi tuyển viên chức 2015 có xét đặc cách trường hợp còn sót không? Nguyễn Thị Tuyết 21/01/2015 Đã trả lời
14 Xét tuyển đặc cách viên chức Đỗ Ngọc Hòa 20/01/2015 Đã trả lời
15 Về tuyển giáo viên Lê Thị Ngọc 20/01/2015 Đã trả lời
12345678910...