Thứ ba, 22/07/2014
Cơ quan chức năng trả lời bạn đọc

hồ sơ xét tuyển thẳng viên chức huyện Yên Phong


Câu hỏi:

Chuyên mục Công dân, Doanh nghiệp hỏi – Cơ quan chức năng trả lời cho em hỏi: Em thuộc đối tượng được xét tuyển thẳng về xét tuyển viên chức ngành giáo dục - đào tao năm 2013 (tốt nghiệp loại giỏi). Em đã đi nộp hồ sơ và được nhân viên phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trả lại bảng điểm và hướng dẫn về trường cũ tách bảng điểm học lực theo mẫu và hẹn đến khi nào thi phỏng vấn thì nộp lại. Nhưng em mới được biết những trường hợp được xét tuyển thẳng về xét tuyển viên chức ngành giáo dục - đào tao năm 2013 thì không phải tham gia thi kiểm tra phỏng vấn. Vậy khi nào em cần nộp bảng điểm chứng nhận học lực ạ?Người hỏi:Nguyễn Văn Quyền   Địa chỉ: Bắc NinhTrả lời:

Trường hợp của bạn nếu tốt nghiệp Đại học chính quy loại giỏi thuộc đối tượng xét tuyển thẳng thì không phải tham gia thi phỏng vấn về chuyên môn, nghiệp vụ. Nếu bảng điểm phải quy đổi theo quy định thì khi đã quy đổi xong, bạn đem nộp bổ sung vào hồ sơ dự tuyển trong thời gian thu hồ sơ.


Cơ quan trả lời:UBND Huyện Yên Phong   Ngày trả lời:16/10/2013Danh sách câu hỏi và trả lời:

STTCâu hỏiNgười hỏiNgày hỏiTrạng thái
1 Chế độ bảo hiểm tai nan lao động trong doanh nghiệp Hàn quốc ở khu công nghiêp Quế Võ- Bắc Ninh Nguyễn Thị Việt 15/07/2014 Đã trả lời
2 Chế độ nâng lương trước hạn trong Doanh nghiệp Nhà nước Xuân Cường 15/07/2014 Đã trả lời
3 Viên chức yên phong Nguyễn Văn Toàn 15/07/2014 Đã trả lời
4 Thi tuyển viên chức giáo dục Thùy Trang 15/07/2014 Đã trả lời
5 Xét tuyển đặc cách viên chức 2014 Nguyễn Thị Hoài 14/07/2014 Đã trả lời
6 Cho em hỏi là em là sinh viên học Y Hà Nội mới ra trường muốn nộp hồ sơ tuyển dụng vào Bệnh viên tỉnh Bắc Ninh, thời gian tuyển dụng còn không ạ? Nguyễn Van Anh 14/07/2014 Đã trả lời
7 Cho em hỏi bao giờ tỉnh ra văn bản hướng dẫn xét tuyển đặc cách giáo viên năm 2014 Đỗ Thế Quyền 14/07/2014 Đã trả lời
8 Câu hỏi về chỉ tiêu tuyển dụng bác sỹ Đa khoa của Sở y tế Bắc Ninh Trần Tùng Lâm 14/07/2014 Đã trả lời
9 Câu hỏi về chỉ tiêu tuyển dụng bác sỹ đa khoa của Sở Y tế Bắc Ninh Trần Văn Bảo 14/07/2014 Đã trả lời
10 Chuyển ngạch viên chức ngành y tế Phan Văn Đồng 11/07/2014 Đã trả lời
11 Thi công chức ở Từ Sơn Trần Thị Lan 11/07/2014 Đã trả lời
12 Khi nào thị xã Từ Sơn tuyển dụng công chức Trần Văn Ngự 11/07/2014 Đã trả lời
13 Tuyển viên chức ngành giáo dục Nguyễn Thị Hoa 10/07/2014 Đã trả lời
14 Thông tin tuyển dụng Vũ Thị Thanh Xuân 09/07/2014 Đã trả lời
15 Khi nào huyện lương tài tuyển viên chức ngạch giáo viên THCS Ngọc Mai 08/07/2014 Đã trả lời
12345678910...