Thứ tư, 08/07/2015
Cơ quan chức năng trả lời bạn đọc

hồ sơ xét tuyển thẳng viên chức huyện Yên Phong


Câu hỏi:

Chuyên mục Công dân, Doanh nghiệp hỏi – Cơ quan chức năng trả lời cho em hỏi: Em thuộc đối tượng được xét tuyển thẳng về xét tuyển viên chức ngành giáo dục - đào tao năm 2013 (tốt nghiệp loại giỏi). Em đã đi nộp hồ sơ và được nhân viên phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trả lại bảng điểm và hướng dẫn về trường cũ tách bảng điểm học lực theo mẫu và hẹn đến khi nào thi phỏng vấn thì nộp lại. Nhưng em mới được biết những trường hợp được xét tuyển thẳng về xét tuyển viên chức ngành giáo dục - đào tao năm 2013 thì không phải tham gia thi kiểm tra phỏng vấn. Vậy khi nào em cần nộp bảng điểm chứng nhận học lực ạ?Người hỏi:Nguyễn Văn Quyền   Địa chỉ: Bắc NinhTrả lời:

Trường hợp của bạn nếu tốt nghiệp Đại học chính quy loại giỏi thuộc đối tượng xét tuyển thẳng thì không phải tham gia thi phỏng vấn về chuyên môn, nghiệp vụ. Nếu bảng điểm phải quy đổi theo quy định thì khi đã quy đổi xong, bạn đem nộp bổ sung vào hồ sơ dự tuyển trong thời gian thu hồ sơ.


Cơ quan trả lời:UBND Huyện Yên Phong   Ngày trả lời:16/10/2013Danh sách câu hỏi và trả lời:

STTCâu hỏiNgười hỏiNgày hỏiTrạng thái
1 Ngành chính trị học - chuyên ngành quản lý xã hội Nguyễn Văn Quyết 11/06/2015 Đã trả lời
2 Thi biên chế giáo dục mầm non Ngọc Hân 10/06/2015 Đã trả lời
3 Chính sách thu hút nhân tài Nguyễn Thị Yến 08/06/2015 Đã trả lời
4 Viên chức giáo dục Ngô Ngọc Minh 05/06/2015 Đã trả lời
5 Đề án thu hút đại học chính quy về công tác tại cấp xã Ngô Thị Hoa 05/06/2015 Đã trả lời
6 Viên chức giáo viên xin chuyển công tác từ Hà Nội về Bắc Ninh Nguyễn Lương 05/06/2015 Đã trả lời
7 Thi viên chức các năm sau Trần Thị Phương 04/06/2015 Đã trả lời
8 Việc tuyển dụng nhân sự sở Xây Dựng tỉnh Bắc Ninh Lê Thị Hương 04/06/2015 Đã trả lời
9 Chuyển từ viên Chức sang công chức Nguyễn Thị Xiêm 03/06/2015 Đã trả lời
10 Chuyển từ viên chức sang công chức Vũ Thị Thuận 03/06/2015 Đã trả lời
11 Thi tuyển vào phòng Quản lý đô thị Khắc Tùng 03/06/2015 Đã trả lời
12 Căn cứ thời gian đóng BH để tính thời gian tăng lương Nguyễn Văn Chiến 03/06/2015 Đã trả lời
13 Hợp đồng lao động giáo dục và đào tạo Trần Thị Hoài 30/05/2015 Đã trả lời
14 Hỗ trợ thu hút nhân tài Nguyễn Minh 29/05/2015 Đã trả lời
15 Xét tuyển công chức và thi tuyển công chức Bảo Giang 29/05/2015 Đã trả lời
12345678910...