Thứ tư, 01/04/2015
Cơ quan chức năng trả lời bạn đọc

hồ sơ xét tuyển thẳng viên chức huyện Yên Phong


Câu hỏi:

Chuyên mục Công dân, Doanh nghiệp hỏi – Cơ quan chức năng trả lời cho em hỏi: Em thuộc đối tượng được xét tuyển thẳng về xét tuyển viên chức ngành giáo dục - đào tao năm 2013 (tốt nghiệp loại giỏi). Em đã đi nộp hồ sơ và được nhân viên phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trả lại bảng điểm và hướng dẫn về trường cũ tách bảng điểm học lực theo mẫu và hẹn đến khi nào thi phỏng vấn thì nộp lại. Nhưng em mới được biết những trường hợp được xét tuyển thẳng về xét tuyển viên chức ngành giáo dục - đào tao năm 2013 thì không phải tham gia thi kiểm tra phỏng vấn. Vậy khi nào em cần nộp bảng điểm chứng nhận học lực ạ?Người hỏi:Nguyễn Văn Quyền   Địa chỉ: Bắc NinhTrả lời:

Trường hợp của bạn nếu tốt nghiệp Đại học chính quy loại giỏi thuộc đối tượng xét tuyển thẳng thì không phải tham gia thi phỏng vấn về chuyên môn, nghiệp vụ. Nếu bảng điểm phải quy đổi theo quy định thì khi đã quy đổi xong, bạn đem nộp bổ sung vào hồ sơ dự tuyển trong thời gian thu hồ sơ.


Cơ quan trả lời:UBND Huyện Yên Phong   Ngày trả lời:16/10/2013Danh sách câu hỏi và trả lời:

STTCâu hỏiNgười hỏiNgày hỏiTrạng thái
1 Tuyển thẳng trong tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 2015 Ngô Phương 25/02/2015 Đã trả lời
2 Điều kiện thi tuyển viên chức giáo viên 2015 Hoàng Hoa 25/02/2015 Đã trả lời
3 Cộng điểm ưu tiên trong đợt thi tuyển giáo viên Đoàn Văn Quyết 25/02/2015 Đã trả lời
4 Về vấn đề tuyển viên chức giáo viên THPT năm 2015 Nguyễn Thị May 25/02/2015 Đã trả lời
5 Chuyển loại viên chức Trần Thu Trang 25/02/2015 Đã trả lời
6 Thời gian chốt danh sách được tuyển thẳng Nguyễn Thị Yến 24/02/2015 Đã trả lời
7 Tuyển thẳng trong đợt thi tuyển giáo viên Hoàng Thị Nguyệt 24/02/2015 Đã trả lời
8 Chính sách thu hút nhân tài Lê Nhung 23/02/2015 Đã trả lời
9 Xét tuyển ưu tiên Nguyễn Thị Thuỳ 23/02/2015 Đã trả lời
10 Thi viên chức kế toán Nguyễn Thị Hạnh 23/02/2015 Đã trả lời
11 Chỉ tiêu tuyển công chức 2015 Nguyễn Thị Lý 22/02/2015 Đã trả lời
12 Thi viên chức Đào Giang 18/02/2015 Đã trả lời
13 Phân biệt chuyên ngành đào tạo Tin, Tin học, Công nghệ thông tin trong kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên năm 2015 Nghiêm Thị Thảo 17/02/2015 Đã trả lời
14 Thi viên chức Nhật Tâm 16/02/2015 Đã trả lời
15 Chính sách thu hút nhân tài Nguyễn Thị Oanh 16/02/2015 Đã trả lời
12345678910...