Thứ hai, 22/09/2014
Cơ quan chức năng trả lời bạn đọc

hồ sơ xét tuyển thẳng viên chức huyện Yên Phong


Câu hỏi:

Chuyên mục Công dân, Doanh nghiệp hỏi – Cơ quan chức năng trả lời cho em hỏi: Em thuộc đối tượng được xét tuyển thẳng về xét tuyển viên chức ngành giáo dục - đào tao năm 2013 (tốt nghiệp loại giỏi). Em đã đi nộp hồ sơ và được nhân viên phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trả lại bảng điểm và hướng dẫn về trường cũ tách bảng điểm học lực theo mẫu và hẹn đến khi nào thi phỏng vấn thì nộp lại. Nhưng em mới được biết những trường hợp được xét tuyển thẳng về xét tuyển viên chức ngành giáo dục - đào tao năm 2013 thì không phải tham gia thi kiểm tra phỏng vấn. Vậy khi nào em cần nộp bảng điểm chứng nhận học lực ạ?Người hỏi:Nguyễn Văn Quyền   Địa chỉ: Bắc NinhTrả lời:

Trường hợp của bạn nếu tốt nghiệp Đại học chính quy loại giỏi thuộc đối tượng xét tuyển thẳng thì không phải tham gia thi phỏng vấn về chuyên môn, nghiệp vụ. Nếu bảng điểm phải quy đổi theo quy định thì khi đã quy đổi xong, bạn đem nộp bổ sung vào hồ sơ dự tuyển trong thời gian thu hồ sơ.


Cơ quan trả lời:UBND Huyện Yên Phong   Ngày trả lời:16/10/2013Danh sách câu hỏi và trả lời:

STTCâu hỏiNgười hỏiNgày hỏiTrạng thái
1 V/v tuyển đặc cách viên chức giáo viên Lại Văn Long 08/09/2014 Đã trả lời
2 Thai sản Lê Lương 07/09/2014 Đã trả lời
3 Thi viên chức 2014 Nguyễn Thị Thủy 06/09/2014 Đã trả lời
4 Bất cập trong kế hoạch xét tuyển viên chức giáo dục Le Tuyet Ky 06/09/2014 Đã trả lời
5 Thi đặc cách Nguyễn Thị Trang 06/09/2014 Đã trả lời
6 Điều kiện xét đặc cách viên chức giáo dục Nguyen Thi Ly 06/09/2014 Đã trả lời
7 Viên chức và hợp đồng 2014 Nguyễn Thị Thủy 05/09/2014 Đã trả lời
8 Quyết định của Sở nội vụ Trang 05/09/2014 Đã trả lời
9 Lịch thi tuyển viên chức Doan Tuyen 04/09/2014 Đã trả lời
10 Tôi xin cơ quan chức năng xem xét chỉ đạo giải quyết rất điểm vụ án cho gia đình Tôi Dương Đình Thực 04/09/2014 Đã trả lời
11 Kết quả xét đặc cách viên chức giáo dục yên phong Nguyễn Văn Sơn 04/09/2014 Đã trả lời
12 Điều kiện xét đặc cách gv ở yên phong Ngô Thị Vân 04/09/2014 Đã trả lời
13 Thi tuyển công chức Nguyễn Xuân Đức 03/09/2014 Đã trả lời
14 Xét đặc cách viên chức 2014 Đỗ Thi Duyên 02/09/2014 Đã trả lời
15 Khen thưởng đối với người tốt nghiệp loại giỏi Nguyễn Thị Hiên 01/09/2014 Đã trả lời
12345678910...