Thứ bẩy, 01/11/2014
Cơ quan chức năng trả lời bạn đọc

hồ sơ xét tuyển thẳng viên chức huyện Yên Phong


Câu hỏi:

Chuyên mục Công dân, Doanh nghiệp hỏi – Cơ quan chức năng trả lời cho em hỏi: Em thuộc đối tượng được xét tuyển thẳng về xét tuyển viên chức ngành giáo dục - đào tao năm 2013 (tốt nghiệp loại giỏi). Em đã đi nộp hồ sơ và được nhân viên phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trả lại bảng điểm và hướng dẫn về trường cũ tách bảng điểm học lực theo mẫu và hẹn đến khi nào thi phỏng vấn thì nộp lại. Nhưng em mới được biết những trường hợp được xét tuyển thẳng về xét tuyển viên chức ngành giáo dục - đào tao năm 2013 thì không phải tham gia thi kiểm tra phỏng vấn. Vậy khi nào em cần nộp bảng điểm chứng nhận học lực ạ?Người hỏi:Nguyễn Văn Quyền   Địa chỉ: Bắc NinhTrả lời:

Trường hợp của bạn nếu tốt nghiệp Đại học chính quy loại giỏi thuộc đối tượng xét tuyển thẳng thì không phải tham gia thi phỏng vấn về chuyên môn, nghiệp vụ. Nếu bảng điểm phải quy đổi theo quy định thì khi đã quy đổi xong, bạn đem nộp bổ sung vào hồ sơ dự tuyển trong thời gian thu hồ sơ.


Cơ quan trả lời:UBND Huyện Yên Phong   Ngày trả lời:16/10/2013Danh sách câu hỏi và trả lời:

STTCâu hỏiNgười hỏiNgày hỏiTrạng thái
1 Đối tượng áp dụng chính sách thu hút nhân tài Nguyễn Thuỳ Lâm 04/10/2014 Đã trả lời
2 Chế độ lương Trang 03/10/2014 Đã trả lời
3 Thời gian thi tuyển viên chức y tế học đường, điều kiện thi tuyển? Nguyễn Thị Lợi 03/10/2014 Đã trả lời
4 Thi viên chức Nguyễn Thị Thủy 03/10/2014 Đã trả lời
5 Kết quả xét đặc cách ở yên phong Ngô Thanh Vân 02/10/2014 Đã trả lời
6 Tuyển viên chức Chu Thị Lan 02/10/2014 Đã trả lời
7 Xét tuyển đặc cách giáo viên Nguyễn Thị Thảo 02/10/2014 Đã trả lời
8 Đối tượng thi tuyển giáo viên Vũ Thị Hoài 01/10/2014 Đã trả lời
9 Thủ tục thuyên chuyển giáo viên giữa các trường trong cùng huyện Nguyễn Thị Vân 01/10/2014 Đã trả lời
10 Tại sao điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức vào ngành giáo dục tỉnh lại quy định điều kiện chặt hơn so với nghị định số Số: 29/2012/NĐ-CP Chiến Thắng 01/10/2014 Đã trả lời
11 Khi nào có đợt thi tuyển công chức THCS Ha Thi Ly 30/09/2014 Đã trả lời
12 Huyện Lương Tài bao giờ thi viên chức ngành giáo dục? Nguyễn Văn Khuê 30/09/2014 Đã trả lời
13 Đối tượng được xét đặc cách Nguyễn Thị Tân 30/09/2014 Đã trả lời
14 Cho em hỏi là tỉnh bao giờ bán hồ sơ xét tuyển biên chế ạ Nguyễn Thị Phúc 29/09/2014 Đã trả lời
15 Thi tuyển viên chức giáo viên tiểu học Nguyễn Thị Hà 29/09/2014 Đã trả lời
12345678910...