Danh bạ điện tử

BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII
Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh
Ban Quản lý khu Công nghiệp
Cổng Thông tin điện tử tỉnh
Cục Thống kê
Huyện Gia Bình
Huyện Lương Tài
Huyện Quế Võ
Huyện Thuận Thành
Huyện Tiên Du
Huyện Yên Phong
Hội Cựu Chiến Binh
Hội Liên hiệp phụ nữ
Sở Công Thương
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Khoa học công nghệ
Sở Kế hoạch Đầu tư
Sở Lao động Thương binh Xã Hội
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra tỉnh
Thành Phố Bắc Ninh
Thường trực HĐND tỉnh
Thường trực Tỉnh ủy
Thường trực UBND tỉnh
Thị xã Từ Sơn
Trường Chính Trị Nguyễn Văn Cừ
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Văn phòng Tỉnh ủy
Văn phòng UBND tỉnh
Đài Phát thanh và Truyền hình
Số điện thoại cần biết
Đơn vị Số điện thoại Email Website Địa chỉ
Chánh Văn phòng UBND tỉnh 0241.3898777 banbientap@bacninh.gov.vn http://www.bacninh.gov.vn Bắc Ninh
UBND Thị xã Từ Sơn 0989.059.681 huyentuson@gmail.com http://www.bacninh.gov.vn Thị xã Từ Sơn
UBND huyện Tiên Du 02413.710789 lxloi.td@bacninh.gov.vn http://www.bacninh.gov.vn Huyện Tiên Du