Chuyên mục Chuyên mục

(BNP) - Tính từ ngày 01/01 đến ngày 15/3, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho 373 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 6.400 tỷ đồng. So cùng kỳ năm 2018, tăng 18% về doanh nghiệp thành lập mới và gấp 2,4 lần về vốn đăng ký.