Chuyên mục Chuyên mục

(BNP) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quy định trình tự, thủ tục đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh.