Chuyên mục Chuyên mục

(BNP) – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường vừa ký ban hành Quyết định số 349/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tân Chi (huyện Tiên Du).