Chuyên mục Chuyên mục

(BNP) – Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.218 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 8.715 tỷ đồng.