Chuyên mục Chuyên mục

(BNP) - Chiều 8/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp bàn chỉ đạo, đôn đốc việc giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng KCN, Thương mại và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh II (Dự án KCN VSIP Bắc Ninh II), huyện Yên Phong.