Chuyên mục Chuyên mục

(BNP) - Sáng 12/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN và đô thị Hanaka.