Chuyên mục Chuyên mục

Hội rước pháo làng Đồng Kỵ nổi tiếng khắp cả nước bởi nét văn hóa đặc sắc vùng quê Kinh Bắc và đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia từ năm 2016.