Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 22/09/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

(BNP) - Năm 2017, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá và phát triển du lịch, khu, tuyến, điểm được khai thác, đồng thời tổ chức thành công nhiều tour du lịch miễn phí, tạo sự lan tỏa rộng rãi cho du khách tới thăm quan.