Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 17/09/2018 - Đến ngày : 23/09/2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
17/09/2018
08:00
Mời dự Tọa đàm quan hệ lao động với chủ đề "Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ - vai trò, trách nhiệm của các bên"
Địa điểm:Tại Hội trường C2 - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo:Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh
14:00
Mời dự làm việc với Đoàn công tác của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa điểm:tại Văn phòng UBND tỉnh
Lãnh đạo:Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh
Thứ ba
18/09/2018
Thứ tư
19/09/2018
Thứ năm
20/09/2018
07:00
Mời dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2018
Địa điểm:Tại Hội trường UBND tỉnh
Lãnh đạo:Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh
Thứ sáu
21/09/2018
08:00
Mời dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về Tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2018
Địa điểm:Trụ sở Viettel Bắc Ninh
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phong
14:00
Mời dự Hội nghị xét xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Địa điểm:tại Hội trường UBND tỉnh Bắc Ninh
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Thành
Thứ bảy
22/09/2018
Chủ nhật
23/09/2018
Chương trình công tác
  • Tháng 5
  • Tháng 6
  • Tháng 7
  • Tháng 8
  • Tháng 9