Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 01/06/2020 - Đến ngày : 07/06/2020
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
01/06/2020
Thứ ba
02/06/2020
Thứ tư
03/06/2020
14:30
Mời làm việc với Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông về đánh giá tổng kết Chương trình phát triển công nghiệp CNTT giai đoạn 2015-2020 theo QĐ số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 trên địa bàn tỉnh BN
Địa điểm:Hội trường VP UBND tỉnh
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Thành
Thứ năm
04/06/2020
Thứ sáu
05/06/2020
08:00
Dự kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Khu công nghiệp Yên Phong II-C và Khu công nghiệp VISIP Bắc Ninh II, Yên Phong
Địa điểm:Tại trụ sở UBND huyện Yên Phong
Lãnh đạo:Chủ tịch Nguyễn Hương Giang
08:00
Dự kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Khu công nghiệp Yên Phong II-C và Khu công nghiệp VISIP Bắc Ninh II, Yên Phong
Địa điểm:Tại trụ sở UBND huyện Yên Phong
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Thành
Thứ bảy
06/06/2020
Chủ nhật
07/06/2020
Chương trình công tác
  • Tháng 1
  • Tháng 2
  • Tháng 3
  • Tháng 4
  • Tháng 5