Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 25/09/2017 - Đến ngày : 01/10/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
25/09/2017
Thứ ba
26/09/2017
Thứ tư
27/09/2017
Thứ năm
28/09/2017
Thứ sáu
29/09/2017
Thứ bảy
30/09/2017
Chủ nhật
01/10/2017
Chương trình công tác