Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 18/01/2021 - Đến ngày : 24/01/2021
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
18/01/2021
Thứ ba
19/01/2021
14:30
Tham gia Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài tại huyện Lương Tài, thành phố Bắc Ninh
Địa điểm:Huyện Quế Võ
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Đào Quang Khải
Thứ tư
20/01/2021
Thứ năm
21/01/2021
Thứ sáu
22/01/2021
Thứ bảy
23/01/2021
Chủ nhật
24/01/2021
Chương trình công tác