Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 10/06/2019 - Đến ngày : 16/06/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
10/06/2019
Thứ ba
11/06/2019
Thứ tư
12/06/2019
08:00
Dự kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nhà máy nước mặt Bắc Ninh
Địa điểm:Nhà máy nước mặt Bắc Ninh (xã Bồng Lai, huyện Quế Võ)
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Nguyễn Tiến Nhường
Thứ năm
13/06/2019
Thứ sáu
14/06/2019
08:00
Dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Bắc Ninh lần thứ VI, năm 2019
Địa điểm:Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phong
Thứ bảy
15/06/2019
Chủ nhật
16/06/2019
Chương trình công tác
  • Tháng 1
  • Tháng 2
  • Tháng 3