Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 22/01/2018 - Đến ngày : 28/01/2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
22/01/2018
Thứ ba
23/01/2018
Thứ tư
24/01/2018
Thứ năm
25/01/2018
Thứ sáu
26/01/2018
Thứ bảy
27/01/2018
Chủ nhật
28/01/2018
Chương trình công tác