Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 16/07/2018 - Đến ngày : 22/07/2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
16/07/2018
Thứ ba
17/07/2018
Thứ tư
18/07/2018
08:30
Mời dự Hội nghị sơ kết trực tuyến ngành tài chính năm 2018
Địa điểm:Tại Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh
Lãnh đạo:Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh
Thứ năm
19/07/2018
07:00
Mời dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2018
Địa điểm:Hội trường UBND tỉnh
Lãnh đạo:Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh
Thứ sáu
20/07/2018
Thứ bảy
21/07/2018
Chủ nhật
22/07/2018
Chương trình công tác
  • Tháng 5
  • Tháng 6
  • Tháng 7