Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 14/01/2019 - Đến ngày : 20/01/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
14/01/2019
Thứ ba
15/01/2019
08:00
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ
Địa điểm:Tại Phòng họp tầng 6, Tòa nhà Viettel, phố Vũ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.
Lãnh đạo:Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh
08:00
Họp Ban Chỉ đạo bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Quan họ Bắc Ninh
Địa điểm:Phòng họp 1, Trụ sở UBND tỉnh.
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phong
13:30
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Y tế năm 2019
Địa điểm:Phòng họp lớn (tầng 3), trụ sở UBND tỉnh.
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phong
Thứ tư
16/01/2019
08:00
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa điểm:Phòng họp trực tuyến của UBND tỉnh
Lãnh đạo:Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh
14:00
Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019
Địa điểm:Tầng 11, Tòa nhà VNPT Bắc Ninh, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh.
Lãnh đạo:Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh
Thứ năm
17/01/2019
07:30
Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2019
Địa điểm:Hội trường - UBND tỉnh
Lãnh đạo:Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh
Thứ sáu
18/01/2019
13:30
Hội nghị trực tuyến về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Địa điểm:Phòng họp lớn, trụ sở UBND tỉnh
Lãnh đạo:Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh
Thứ bảy
19/01/2019
Chủ nhật
20/01/2019
Chương trình công tác
  • Tháng 1