Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 13/11/2017 - Đến ngày : 19/11/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
13/11/2017
Thứ ba
14/11/2017
Thứ tư
15/11/2017
Thứ năm
16/11/2017
Thứ sáu
17/11/2017
Thứ bảy
18/11/2017
Chủ nhật
19/11/2017
Chương trình công tác