Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 18/11/2019 - Đến ngày : 24/11/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
18/11/2019
Thứ ba
19/11/2019
08:30
Dự họp về Công tác GPMB hạng mục đường gom, Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT; thông tin quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng
Địa điểm:Tại Hội trường lớn tầng 3, trụ sở Văn phòng UBND tỉnh
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Nguyễn Tiến Nhường
Thứ tư
20/11/2019
Thứ năm
21/11/2019
Thứ sáu
22/11/2019
08:00
Dự Hội nghị tập huấn kiến thức quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2019
Địa điểm:Hội trường A, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phong
Thứ bảy
23/11/2019
Chủ nhật
24/11/2019
Chương trình công tác
 • Tháng 1
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
 • Tháng 10
 • Tháng 11