Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 19/03/2018 - Đến ngày : 25/03/2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
19/03/2018
Thứ ba
20/03/2018
Thứ tư
21/03/2018
Thứ năm
22/03/2018
Thứ sáu
23/03/2018
Thứ bảy
24/03/2018
Chủ nhật
25/03/2018
Chương trình công tác