Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 19/08/2019 - Đến ngày : 25/08/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
19/08/2019
Thứ ba
20/08/2019
Thứ tư
21/08/2019
14:00
Họp bàn công tác tổ chức Chương trình Bắc Ninh với khuyến học, khuyến tài năm 2019
Địa điểm:Phòng họp 1, trụ sở UBND tỉnh
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phong
Thứ năm
22/08/2019
Thứ sáu
23/08/2019
Thứ bảy
24/08/2019
Chủ nhật
25/08/2019
Chương trình công tác
  • Tháng 1
  • Tháng 2
  • Tháng 3
  • Tháng 4
  • Tháng 5
  • Tháng 6
  • Tháng 7
  • Tháng 8