Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 21/01/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Văn Miếu Bắc Ninh

  06/12/2017 08:28 Số lượt xem: 165

  (BNP) - Văn Miếu được xây dựng từ thời Lê ở sườn phía Tây Bắc núi Châu Sơn, phường Thị Cầu. Sau khi được trùng tu, năm 1893 Văn miếu chuyển về vị trí hiện nay ở núi Phúc Sơn, Phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.

   

  Công trình Văn Miếu gồm: Tiền Tế (5 gian), Hậu Đường (5 gian), hai bên hồi Hậu Đường là Bi Đình (3 gian 2 dĩ), hai bên hồi Tiền Đường là Hội Đồng trị sự và Tạo Soạn; hai bên sân trước Tiền Tế là nhà Tả Vu, Hữu Vu; chính diện có bia bình phong “Bắc Ninh tỉnh trùng tu Văn Miếu bi ký” khắc dựng năm 1928, kích cỡ (270cm x 320cm); bên ngoài bia bình phong là Tam Quan. Kiến trúc các hạng mục công trình chủ yếu là bào trơn đóng bén, xây dựng bằng gỗ tứ thiết đầu hồi bít đốc.
   
  Văn Miếu thờ Khổng Tử, Tứ Phối và khắc 12 bia “Kim bảng lưu phương” ghi danh 677 vị đại khoa quê hương Kinh Bắc (bao gồm cả Bắc Ninh và Bắc Giang, một số xã sau này nhập về huyện Gia Lâm, Đông Anh (Hà Nội) và Văn Giang Hưng Yên).
   
  Năm 1988, Văn Miếu được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia. 

   

  T.M