Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ X

05/07/2020 14:32 Số lượt xem: 529

(BNP) - Sáng 05/7, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa X.

Tới dự và chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Tạ Đăng Đoan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh tập trung đổi mới hoạt động, thúc đẩy phát triển sự nghiệp báo chí và sự lớn mạnh của đội ngũ làm báo. Các cơ quan báo chí trong tỉnh không ngừng lớn mạnh, làm tốt công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, phát hiện cổ vũ những nhân tố mới, phát huy cái hay, cái đẹp trong xã hội, gìn giữ bản sắc văn hóa, giá trị truyền thống tốt đẹp quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc; tích cực tham gia và kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, quan liêu, lãng phí và sự suy thoái đạo đức, lối sống…

Hội cũng quan tâm làm tốt các công tác như: Xuất bản Tạp chí Người làm báo Bắc Ninh; công tác phối hợp, chỉ đạo quản lý, phát triển báo chí… Hội báo Xuân của tỉnh được tổ chức hằng năm thu hút đông đảo công chúng, độc giả quan tâm. Giải báo chí Ngô Gia Tự được duy trì, cổ vũ và thu hút những tài năng báo chí, động viên, khuyến khích những người làm báo tích cực tham gia sáng tạo những tác phẩm báo chí có chất lượng cao. Trong 5 năm qua, có hơn 150 tác phẩm báo chí đạt giải báo chí Ngô Gia Tự. Hội cũng phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức các giải báo chí chuyên ngành, tuyên truyền, vận động, tổ chức cho hội viên tham gia các cuộc thi các giải báo chí do các Bộ, ngành Trung ương phát động, nhiều tác phẩm báo in, phát thanh, truyền hình đạt giải cao.

Phó Bí thư Thường trực Đào Hồng Lan trao Bằng khen cho Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức Hội, xây dựng các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; không ngừng phấn đấu vươn lên phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực đổi mới phương thức tập hợp hội viên góp phần quản lý và phát triển báo chí. Đồng thời, tập trung xây dựng Hội vững mạnh từ cơ sở, đoàn kết các nhà báo ra sức học tập rèn luyện về mọi mặt, để thực hiện thắng lợi mục tiêu “Báo chí Bắc Ninh tiếp tục đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, phát triển” góp phần nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận và biểu dương những thành tích của Hội Nhà báo và đội ngũ hội viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung và đồng chí Tạ Đăng Đoan trao Bằng khen cho các cá nhân.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục, tăng cường quán triệt đầy đủ và sâu sắc quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ và mỗi người làm báo là một chiến sỹ cách mạng. Thông tin báo chí phản ánh cần trung thực, khách quan, phong phú nhiều chiều, định hướng đúng đắn dư luận xã hội; tích cực tuyên truyền, đưa tin gương người tốt, việc tốt cổ vũ cái đúng, cái tốt đẹp; phê phán, lên án những thói hư tật xấu, các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội, sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Các cơ quan báo chí với chức năng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, đồng thời là diễn đàn của nhân dân cần nỗ lực phấn đấu để góp phần nâng cao dân trí, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, cổ vũ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Đại hội đã tiến hành bầu và ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh khóa X gồm 13 đồng chí; bầu Ban kiểm tra; bầu Đoàn đại biểu chính thức và 1 dự khuyết đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI. 

Nhân dịp này, các cá nhân, tập thể có thành tích được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

S.T