Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

30/06/2020 21:03 Số lượt xem: 215

(BNP) – Chiều 30/06, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020; thực hiện hiệu quả chủ đề “Bắc Ninh Đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp", chủ đề của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh “Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, đẩy mạnh các hoạt động vì môi trường”. 

Tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp đã tham mưu thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường tuyên truyền các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh để nhân dân, doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn yên tâm trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt. Trong 06 tháng, tổng doanh thu các doanh nghiệp trong Khối ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng (bằng 42,6%); 94% các doanh nghiệp hoàn thành đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, quan tâm, động viên, chăm sóc các đối tượng người cao tuổi, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác tổ chức Đại hội Đảng, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và bồi dưỡng, phát triển đội ngũ đảng viên cũng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt. 6 tháng đầu năm, 100% các đơn vị tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch; 82,9% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 96,4% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ Khối kết nạp mới được 140 đảng viên (bằng 56% kế hoạch năm), xét chuyển Đảng chính thức cho 100% đảng viên dự bị, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ Khối lên 7.133 đảng viên, sinh hoạt ở 123 Chi, Đảng bộ cơ sở. Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 128 đảng viên dự bị: 01 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 132 quần chúng ưu tú... Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, công minh, chính xác, kịp thời.

Hội nghị thảo luận làm rõ những thuận lợi, khó khăn, đồng thời, đề ra những giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Khối. Trong đó, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, thực hiện hoàn thành các chỉ têu kế hoạch năm 2020. Tiếp tục tổ chức 03 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, 02 lớp bồi dưỡng đảng viên mới; phấn đấu 85% các đơn vị, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém. Trước mắt, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

A.T