Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

13/01/2021 10:33 Số lượt xem: 411

(BNP) - Chiều 12/01, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Vũ Minh Hiếu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nghiêm Đình Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Năm 2020, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, trọng tâm là triển khai hiệu quả Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường thu hút đầu tư có chọn lọc gắn với phát triển thương mại và dịch vụ. Đồng thời, thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh để người dân, doanh nghiệp và người lao động yên tâm, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, đưa hoạt động thương mại dịch vụ phục hồi trong trạng thái bình thường mới. Trong năm, tổng doanh thu toàn Khối ước đạt hơn 35.000 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch năm, bằng 104% so cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước gần 2.000 tỷ đồng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bồi dưỡng, phát triển đội ngũ đảng viên được coi trọng, trong năm, Đảng bộ Khối kết nạp 290 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên chính thức lên 7.158 đảng viên, sinh hoạt ở 123 Chi, Đảng bộ cơ sở. Qua bình xét, 80% tổ chức cơ sở Đảng và 96,7% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2021, Đảng bộ Khối tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt chủ đề của Đảng bộ Khối năm 2021 “Đoàn kết, kết nối, nêu gương, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đề xuất các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2021. Đồng thời, tăng cường công tác tổ chức, xây dựng Đảng, nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên cũng như đội ngũ báo cáo viên cơ sở…

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của BTV Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2021 để cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động, công tác đảm bảo thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tuyên truyền, thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của tỉnh và tổ chức quán triệt, triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và các phong trào thi đua, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng.

H.Y