Đánh giá tiến độ xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương

18/07/2019 14:33 Số lượt xem: 804

(BNP) - Sáng 18/7, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng NTM đối với các huyện Lương Tài, Thuận Thành và Yên Phong.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành phát biểu kết luận Hội nghị.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh, đến nay, các huyện Lương Tài, Thuận Thành và Yên Phong cơ bản đạt yêu cầu của 7/9 tiêu chí huyện NTM gồm: Giao thông, Thuỷ lợi, Điện, Y tế - Giáo dục - Văn hoá, Sản xuất, An ninh - trật tự xã hội, Chỉ đạo xây dựng NTM. Còn 02 tiêu chí chưa đạt là: Quy hoạch và Môi trường.
 
Đối với các xã đạt chuẩn NTM, hiện nay, huyện Lương Tài có 11/13 xã được công nhận NTM, còn 2 xã Bình Định và Phú Lương đều đạt 16/19 tiêu chí; huyện Thuận Thành có 14/17 xã được công nhận NTM, còn 3 xã: Trạm Lộ, Ngũ Thái và Hà Mãn đạt từ 15-16 tiêu chí; huyện Yên Phong có 10/13 xã được công nhận NTM, còn 3 xã: Trung Nghĩa, Dũng Liệt và Văn Môn đạt 15-16 tiêu chí.
 
Tại Hội nghị, các địa phương kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các xã thực hiện các công trình xây dựng NTM, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét đưa các xã trọng điểm về an ninh trật tự ra khỏi danh sách xã trọng điểm về an ninh trật tự; công nhận các trường đạt chuẩn Quốc gia.
 
Trên cơ sở ý kiến của các Sở, ngành chức năng, phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành, địa phương trong xây dựng NTM.
 
Nhấn mạnh xây dựng NTM là một trong những quyết tâm chính trị của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ về đích NTM theo đúng kế hoạch. Trong đó, huyện Lương Tài cần khẩn trương triển khai xây dựng Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt tập trung; huyện Yên Phong đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng lò đốt rác thải sinh hoạt tại các xã, cụm xã, tập trung xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương có văn bản gửi Công an tỉnh xem xét, đề nghị Bộ Công an đưa các xã trọng điểm về an ninh trật tự ra khỏi danh sách trọng điểm về an ninh trật tự; hoàn thiện các hồ sơ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để đề nghị công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ các địa phương xây dựng các công trình hạ tầng đáp ứng tiêu chí NTM.
S.T