Đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học

01/04/2020 14:53 Số lượt xem: 214

(BNP) - Để đảm bảo nguồn cung thịt lợn, ổn định thị trường và sớm giảm giá thịt lợn xuống mức hợp lý, tại văn bản số 946/UBND-NN, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học.

Đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn lợn nhằm đảm bảo nguồn cung thịt lợn, ổn định thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hướng dẫn quản lý chăn nuôi, kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cơ sở chăn nuôi, người chăn nuôi đẩy mạnh việc tái đàn lợn, tăng đàn lợn theo nguyên tắc bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, cân bằng cung cầu; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở chăn nuôi lớn có điều kiện đảm bảo an toàn sinh học được tái đàn và phát triển tối đa quy mô đàn lợn tại địa phương.
 
Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh và tái đàn lợn tại các địa phương. Chú trọng xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn liên kết theo chuỗi sản phẩm từ khâu sản xuất đến thị trường, trong đó, các doanh nghiệp đóng vai trò làm trung tâm để liên kết với các tổ chức sản xuất như hợp tác xã, tổ hợp tác, hội, hiệp hội ngành hàng, gắn với xây dựng các thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, xây dựng mã định danh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra thị trường con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, đảm bảo cho người chăn nuôi mua được sản phẩm có chất lượng với giá cả hợp lý.
 
Sở Công thương chủ động nắm bắt diễn biến tình hình cung cầu thịt lợn trên địa bàn tỉnh, khơi thông, rút ngắn quá trình lưu thông từ cơ sở sản xuất chăn nuôi lợn đến người tiêu dùng, giảm thiểu khâu trung gian, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý.
 
Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép ra vào địa bàn tỉnh; ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá thịt lợn quá mức.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND cấp xã hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người chăn nuôi đẩy mạnh việc tái đàn, tăng đàn lợn theo nguyên tắc bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Triển khai đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh sản xuất các loại vật nuôi, phát huy lợi thế, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh để giữ mức tăng trưởng và góp phần cân đối thị trường thực phẩm; tổ chức kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn…

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, ở nhiều cấp độ, nhất là thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, tái đàn lợn, tăng đàn lợn. Đặc biệt, tránh tình trạng găm lợn, đẩy giá tăng cao quá mức, bảo đảm hài hòa lợi ích của người chăn nuôi, người phân phối, cung ứng dịch vụ và người tiêu dùng.
H.T