Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp

12/01/2021 16:41 Số lượt xem: 325

(BNP) - Chiều 12/01, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải trao Cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp.

Năm 2020, Sở Tư pháp đã triển khai các lĩnh vực công tác với nhiều đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh và ngành Tư pháp. Công tác xây dựng, ban hành văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ và chất lượng. Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành được lấy ý kiến đóng góp, thẩm định, thẩm tra trước khi ban hành, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.

100% thủ tục hành chính của Sở được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Từ ngày 1/1/2020 đến hết 31/10/2020, Sở đã tiếp nhận và trả kết quả trước và đúng thời hạn 5.428 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được tăng cường, kịp thời triển khai các văn bản pháp luật mới đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Hoạt động bổ trợ tư pháp đi vào nề nếp, việc xã hội hóa được đẩy mạnh theo chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính; công tác trợ giúp pháp lý triển khai đúng định hướng, gắn với việc quán triệt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu của đối tượng cần tuyên truyền pháp luật.

Năm 2021, ngành Tư pháp tập trung thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở… Tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Tư pháp đã đạt được trong năm qua, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Về nhiệm vụ trong năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Tư pháp tập trung quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các Kết luận, Chỉ thị liên quan đến lĩnh vực Tư pháp, nhất là triển khai thi hành hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, luật sư, công chứng, đấu giá tài sản... Nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý để góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong giải quyết các thủ tục hành chính như: cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký hộ tịch, cấp số định danh cá nhân cho trẻ em và khai sinh…

Nhân dịp này, Sở Tư pháp vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Tư pháp vì có thành tích dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2020; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp./.

H.H