Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 23/06/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Đến 31/7/2017, phải cơ bản hoàn thành việc vận chuyển rác khỏi bãi rác Đồng Ngo

  19/05/2017 15:56 Số lượt xem: 1023

  (BNP) - Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xử lý bãi rác Đồng Ngo. Tham dự còn có lãnh đạo các Sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh và thành phố Bắc Ninh.

  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án xử lý bãi rác Đồng Ngo.

  Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị, dự án xử lý bãi rác Đồng Ngo được triển khai từ tháng 12/2014 với 3 dây chuyền ép rác và 4 hệ thống sàng, xử lý rác. Đến nay, đã xử lý được hơn 275.000 m3 rác, đạt 73% khối lượng. Trong quá trình thi công, đơn vị thường xuyên vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác, đảm bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh, vệ sinh trong và ngoài công trường, đồng thời san gạt, phun hóa chất xử lý mùn tại chỗ…
   
  Tại ô chôn lấp Phù Lãng, đã hoàn thành chôn lấp rác hợp vệ sinh tại ô số 1; hoàn thiện 80% khối lượng đào đắp ô số 2, đồng thời, hạ đặt kiện rác được khoảng 2/5 khối tích ô chôn lấp. Từ nay đến cuối tháng 7/2017, nhà thầu sẽ bổ sung 1 dây chuyền sàng rác và tăng cường các biện pháp thi công đảm bảo đạt 1.800 m3/ngày, bên cạnh đó, triển khai phần mái ô chôn lấp số 1 và hoàn thiện phần đáy, mái, đường tạm ô chôn lấp số 2…
   
  Theo kế hoạch, tiến độ thi công dự án vẫn còn chậm; phần rác phía dưới độ ẩm còn lớn, bùn nhiều nên khi qua sàng có tỷ lệ mùn cao, lượng rác còn lại không phát huy được tối đa công suất của dây chuyền ép rác; lượng mùn chôn lấp tại bãi rác rất lớn, ảnh hưởng đến mặt bằng và tiến độ thi công…
   
  Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị kiến nghị tỉnh cho phép điều chỉnh hợp đồng để giải ngân nguồn vốn năm 2017; vận chuyển một phần mùn xuống ô chôn lấp Phù Lãng; bổ sung lớp đất cấp phối tại khu vực Đồng Ngo; cho phép Công ty hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2017…
   
  Trực tiếp kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xử lý bãi rác Đồng Ngo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận và biểu dương sự số gắng, nỗ lực của Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị, đơn vị nhà thầu trong việc triển khai dự án, giảm thiểu lượng rác thải tại bãi rác Đồng Ngo.
   
  Để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với nhà thầu 
  lập tiến độ chi tiết theo ngày, đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiến hành giao ban thường xuyên, kiểm tra, giám sát thi công, đẩy nhanh tiến độ xử lý, chôn lấp rác thải, phấn đấu đến ngày 31/7/2017 phải cơ bản hoàn thành việc vận chuyển rác khỏi bãi rác Đồng Ngo.
    
  Liên quan đến các vướng mắc, kiến nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với chủ đầu tư xử lý việc điều chỉnh hợp đồng và thời gian thực hiện dự án để có thể giải ngân vốn trước ngày 10/6/2017. Bên cạnh đó, sớm kêu gọi nhà đầu tư theo quy định của pháp luật để phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện mặt bằng khu vực Đồng Ngo, góp phần hạn chế chi phí đầu tư và hoàn thiện đồng bộ cảnh quan, mặt bằng Đồng Ngo.
   
  Đối với việc vận chuyển mùn xuống ô chôn lấp Phù Lãng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành lấy mẫu mùn thí nghiệm để kiểm tra thành phần, chất lượng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2017. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra tình trạng sụt lún tại ô chôn lấp số 1, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/06/2017.

   

  T.M