Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 20/05/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Đến năm 2022, diện tích nhà ở bình quân đạt 30,8 m2/người

  10/08/2017 14:28 Số lượt xem: 497

  (BNP) - Đây là một trong những mục tiêu chính đặt ra trong Quyết định số 390/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường vừa ký phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2022, định hướng đến năm 2030.

  Đến năm 2022, nhiều dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh được triển khai xây dựng.

  Theo đó, đến năm 2022, chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 30,8 m2/người (trong đó: Đô thị là 33,6 m2/người; nông thôn 26,2 m2/người); diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người. Tổng diện tích nhà ở tăng thêm hơn 13 triệu m2 sàn dành cho các đối tượng là công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, nhà ở xã hội cho sinh viên, nhà ở thương mại…
   
  Bên cạnh đó, hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng theo chương trình mục tiêu, bao gồm: Nhà ở cho hộ người có công với cách mạng là 137.500 m2 sàn và nhà ở cho hộ nghèo 142.700 m2sàn. Nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh đạt 98%; tỷ lệ nhà ở bán kiên cố giảm còn 2,0%; không còn nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ.
   
  Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh tập trung phát triển xây dựng nhà ở tại các khu dân cư cũ theo hướng xây mới, cải tạo, chỉnh trang nhà ở các khu dân cư hiện hữu. Đồng thời, tiến hành xây dựng mới một số khu nhà ở cao tầng kết hợp với các khu nhà ở thấp tầng ở các khu dân cư mới; chú trọng phát triển nhà ở xã hội cho công nhân theo hình thức nhà chung cư trong các khu đô thị mới, khu đô thị công nghiệp.
   
  Xây dựng và phát triển đô thị phù hợp với xu thế phát triển chung các đô thị, nhất là đầu tư một số khu nhà ở cao cấp (hạ tầng hiện đại, diện tích lô đất nhà vườn, biệt thự lớn đến 1.000m2), tòa nhà chức năng hỗn hợp (trung tâm thương mại, khách sạn, kết hợp văn phòng và căn hộ cho thuê, bán) trên địa bàn các đô thị.
   
  Đối với khu vực các thị trấn của các huyện, phát triển nhà ở theo hướng giữ mật độ xây dựng thấp, nhà ở có sân vườn, phát triển nhà ở theo mô hình khu dân cư đô thị tập trung. Các khu vực nông thôn, phát triển nhà ở theo hướng giữ mật độ xây dựng thấp, nhà ở có sân vườn; nhà ở khu vực nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới.
   

   

   

  H.T