Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hồ và phụ cận

13/12/2019 09:17 Số lượt xem: 368

(BNP) – Tại Quyết định số 836/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hồ và phụ cận, huyện Thuận Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch chi tiết khu đô thị phía nam trung tâm thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (Nguồn Internet).

Theo đó, phạm vi, ranh giới, quy mô quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của huyện Thuận Thành, trong đó, nội thị gồm thị trấn Hồ và 9 xã: An Bình, Song Hồ, Gia Đông, Thanh Khương, Hà Mãn, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm, Ninh Xá; ngoại thị gồm 8 xã: Hoài Thượng, Mão Điền, Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Song Liễu, Ngũ Thái, Nguyệt Đức và Nghĩa Đạo.
 
Quy mô quy hoạch có diện tích khoảng 11.783,41ha. Quy mô dân số hiện trạng 171.942 người, dự báo đến năm 2030 khoảng 239.659 người.
 
Mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng đô thị Hồ đến năm 2030 đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại IV, tiến tới trở thành thị xã, tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại III; là đô thị trung tâm, động lực phát triển của khu vực phía nam sông Đuống với tiêu chí phát triển bền vững, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, môi trường sống tốt, đáp ứng các nhu cầu của người dân, đảm bảo phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn. Đồng thời, xây dựng đô thị Hồ là trung tâm hành chính chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, du lịch của huyện Thuận Thành.
A.T