Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào các Dự án Luật

18/09/2019 07:15 Số lượt xem: 561

(BNP) - Chiều 17/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các Dự án Luật: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan. 

Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương gồm 3 điều, trong đó, Điều 1 sửa đổi, bổ sung 5 điều, khoản của Luật Tổ chức Chính phủ; Điều 2 sửa đổi, bổ sung 29 điều, khoản của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Điều 3 điều khoản thi hành.

Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức gồm 4 điều, trong đó Điều 1 sửa đổi, bổ sung 17 điều, khoản của Luật Cán bộ, Công chức; Điều 2 sửa đổi, bổ sung 11 điều, khoản của Luật Viên chức; Điều 3 điều khoản chuyển tiếp và Điều 4 hiệu lực thi hành.
 
Tham gia ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu đều tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức, đồng thời đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số từ ngữ cho chặt chẽ, hợp lý và rõ ràng hơn.
 
Đối với Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý về số lượng Phó Chủ tịch của HĐND tỉnh; số lượng Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; việc hợp nhất của 03 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; cơ cấu tổ chức của HĐND cấp xã và Thường trực HĐND cấp xã. Một số ý kiến cho rằng cần quy định rõ, cụ thể hơn cơ chế, cách thức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đại biểu HĐND và việc tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND cấp xã với nhân dân…

Đối với Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức, các đại biểu đề nghị một số vấn đề như: Đối tượng áp dụng của Luật Cán bộ, Công chức; chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong hoạt động công vụ là cán bộ, công chức; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, thảo luận về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; hợp đồng làm việc của viên chức; việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như chất lượng các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để trình tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.              
 
N.N