Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào các Dự án Luật

17/05/2019 08:34 Số lượt xem: 235

(BNP) - Chiều 16/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) và Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Hằng phát biểu kết luận Hội nghị.

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) gồm 6 Chương, 106 Điều quy định việc quản lý Nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.
 
Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) gồm 27 Chương, 152 Điều, quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước.
 
Sau khi nghe Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Hằng thông báo những nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh lý đối với 2 Dự án Luật, các đại biểu dự Hội nghị cơ bản nhất trí về sự cần thiết xây dựng và kết cấu, nội dung của các Dự thảo Luật; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện các Dự thảo Luật bảo đảm tính hợp pháp, khả thi.
 
Đối với dự án Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi), các đại biểu đề nghị phân cấp cho Chính phủ quyết định danh mục, mức vốn của các chương trình, dự án đầu tư công, qua đó đảm bảo mục tiêu tăng cường phân cấp và gắn trách nhiệm trong quản lý điều hành hoạt động đầu tư công. Về thời gian trình và phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn, lựa chọn phương án Quốc hội quyết định Kế hoạch của giai đoạn sau tại kỳ họp cuối năm của năm thứ 5 Kế hoạch giai đoạn trước...

Đối với Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), các ý kiến của đại biểu đều đề nghị cần quy định rõ việc quản lý mua bán, sử dụng hóa đơn nhằm hạn chế tối đa tình trạng trốn thuế; cơ chế xử lý đối với những tổ chức, người nộp thuế có hành vi gian lận, chậm nộp tiền thuế, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan kiểm toán, thanh tra thuế, giảm tối đa thời gian thanh tra, quy định cụ thể để không kéo dài thời gian thanh tra đối với doanh nghiệp...
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Hằng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như chất lượng các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.                                                             
A.T