Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Bắc Ninh

29/06/2020 15:17 Số lượt xem: 799

(BNP) – Sáng 29/6, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Phùng Quốc Chí, Phó Cục Trưởng Cục Phát triển HTX làm trưởng đoàn về khảo sát để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể (KTTT) và hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021-2030. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến cuối năm 2016, Bắc Ninh đã cơ bản chuyển đổi xong các liên hiệp HTX, HTX, tổ hợp tác, trở thành một trong những tỉnh đứng đầu Đồng Bằng sông Hồng trong chuyển đổi tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012.

Tính đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh ước có 210 Tổ Hợp tác, 670 HTX, 02 Liên minh HTX. Lần lượt giảm 2.026 Tổ Hợp tác, 192 HTX, số Liên minh HTX không thay đổi so với thời điểm năm 31/12/2011. Trong đó, số HTX đang hoạt động 615 HTX, số HTX ngừng hoạt động 55 HTX. Số HTX hoạt động hiệu quả theo Luật HTX năm 2012 là 225/670 HTX (chiếm 33,5%). Trong giai đoạn 2011-2020, số HTX thành lập mới là 370 HTX, số HTX giải thể là 564 HTX.

Với nhiều chính sách hỗ trợ phù hợp, kịp thời từ Trung ương, từ tỉnh, các HTX, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh đã nâng cao năng lực quản lý, đổi mới trang thiết bị, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, đào tạo nghề, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường và kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm. Nhiều HTX đã thể hiện được vai trò trong việc tiếp thu, hướng dẫn, tuyên truyền và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, làm tốt các dịch vụ cơ bản, phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất của kinh tế hộ gia đình, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Tuy nhiên, việc phát triển KTTT, HTX của tỉnh thời gian qua còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế như: Công tác quản lý Nhà nước đối với KTTT, HTX ở một số nơi vẫn chưa được quan tâm đúng mức; một số HTX được thành lập xuất phát từ nhu cầu có tư cách pháp nhân để vay vốn, do đó các chế độ và nguyên tắc hạch toán, kế toán còn lỏng lẻo. Hầu hết các HTX dịch vụ nông nghiệp đều yếu và thiếu về trình độ công nghệ thông tin, đa số chưa thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho xã viên và người lao động…

Tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Trung ương có cơ chế, chính sách đặc thù về vốn, đất nông nghiệp để giúp KTTT, HTX phát triển; giảm số lượng thành viên khi thành lập HTX từ 7 thành viên xuống còn 3 thành viên; có cơ chế giúp KTTT, HTX tại các địa phương được tiếp cận thương mại điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận thị trường…

Tại buổi làm việc, các đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận một số vấn đề như: Lựa chọn loại hình KTTT phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội tại Bắc Ninh; giải pháp duy trì hiệu quả hoạt động của HTX; các chính sách hỗ trợ HTX hoạt động và phát triển; phát triển thương mại điện tử mở rộng thị trường đối với KTTT; cơ chế quản lý của Nhà nước trong việc góp vốn, hỗ trợ tiếp cận thông tin thị trường, chuyển giao công nghệ cho các HTX tại địa phương…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh tập trung chuyển đổi các loại hình KTTT, HTX theo Luật HTX năm 2012, đồng thời, có nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để KTTT, HTX hoạt động, qua đó, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, nhất là hộ thành viên… Đồng chí mong muốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Bắc Ninh trong công tác phát triển KTTT, HTX… qua đó, đẩy mạnh phát triển khu vực KTTT và kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đánh giá cao những kết quả phát triển KTTT, HTX của Bắc Ninh trong những năm qua, Đoàn công tác tiếp thu những ý kiến kiến nghị của tỉnh, đây sẽ là căn cứ để Đoàn tổng hợp báo cáo nhằm xây dựng, hoàn thiện chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030.

N.N