Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 21/02/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Đưa Quế Võ về đích Nông thôn mới đúng hẹn

  13/04/2018 14:47 Số lượt xem: 863

  (BNP) - Với mục tiêu hoàn thành 9/9 tiêu chí để được công nhận huyện Nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Võ đang tích cực triển khai nhiều phần việc nhằm sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại và ra mắt huyện NTM đúng hẹn.

  Mô hình "đường hoa phụ nữ" góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp.

  Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và là cơ hội để tạo bước chuyển mới trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân tại địa phương, gần 7 năm qua (2011 - 2017), các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Huyện đã tiến hành rà soát, xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thực hiện nhóm tiêu chí về quy hoạch, hạ tầng, về kinh tế và phát triển sản xuất, về văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo sự đồng thuận cao của toàn thể nhân dân, nhất là tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Chung sức xây dựng Huyện NTM”, “Làng 3 sạch”…

  Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, đến nay, Quế Võ có 14/20 xã đạt chuẩn NTM; 6 xã còn lại là Yên Giả, Hán Quảng, Phù Lương, Phù Lãng, Ngọc Xá, Châu Phong tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2018. Về thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện NTM, đến nay, Quế Võ đã đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM, còn 2 tiêu chí chưa đạt là Y tế - Văn hóa - Giáo dục và Môi trường – An toàn thực phẩm.

  Để đưa Quế Võ cán đích NTM đúng hẹn với 100% xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM và được công nhận huyện NTM vào cuối năm 2018, huyện Quế Võ sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, nhất là hoàn thành tiêu chí về Môi trường - An toàn thực phẩm.

  Được biết, đến nay, hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt 95%; 85% các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường; nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề đổ trực tiếp ra môi trường. Một số cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải như đã cam kết; chưa ký hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải với đơn vị có đủ chức năng... gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng NN&PTNT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo NTM huyện Quế Võ cho biết: Mục tiêu của Chương trình xây dựng NTM không chỉ là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần mà còn tạo môi trường sống lành mạnh và an toàn cho mọi người dân. Trong đó, tiêu chí về Môi trường – An toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí khó đạt nhất và cũng khó giữ bởi đây là tiêu chí “mềm”, liên quan đến ý thức của mỗi người dân. Để hoàn thành tiêu chí trên, huyện Quế Võ đã chỉ đạo và triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, trọng tâm là làm tốt công tác tuyên truyền, để các cấp, các ngành và mọi người dân đều thấm, ngấm, hiểu mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình, từ đó tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, chung sức xây dựng huyện NTM.

  Song song với công tác tuyên truyền, huyện Quế Võ cũng yêu cầu các xã tổ chức ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường với 100% hộ dân trên địa bàn. Đặc biệt, tổ chức ra quân phát động Ngày Chủ nhật xanh, huy động các đoàn thể, tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động, phong trào như: Hội Phụ nữ thực hiện phong trào “Làng 3 sạch”, chăm sóc làm đẹp đường hoa tại khuôn viên khu nhà văn hóa và trục đường các khu dân cư; Đoàn Thanh niên thực hiện khơi thông dòng chảy, xử lý các cống, rãnh thoát nước, quét dọn đường làng ngõ xóm; Hội Nông dân thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh các loại thực phẩm, thực hiện vệ sinh đồng ruộng, thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật và các loại hóa chất khác…

  Liên quan đến công trình, hạ tầng, huyện Quế Võ sẽ tích cực hỗ trợ các địa phương trên địa bàn đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thu gom, xử lý nước thải nông thôn như: hệ thống cống rãnh, ao hồ..., Mặt khác, huyện cũng cần phải được đầu tư công nghệ xử lý rác thải tiên tiến cho khu xử lý rác thải tập trung Phù Lãng, đồng thời vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, khí thải tại khu xử lý rác thải tập trung của tỉnh đảm bảo quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Lồng ghép việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM với các phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh”, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

  Cùng với việc giải quyết vấn đề môi trường nông thôn, huyện Quế Võ cũng tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tổ chức các hình thức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển dịch vụ. Xây dựng các vùng sản xuất lúa, rau màu đạt tiêu chuẩn an toàn; các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng, nâng sức cạnh tranh của nông sản tại địa phương, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động khu vực nông thôn một cách hiệu quả, bền vững./.

   

  M.B