1.067 đại biểu dự Đại hội XIII có trình độ thạc sĩ trở lên

22/01/2021 14:30 Số lượt xem: 250

(BNP) - Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong số 1.587 đại biểu dự, có 1.067 đại biểu có trình độ thạc sỹ, tiến sĩ (chiếm 67,32%).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet).

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trong số hơn 67% đại biểu có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, 71 người là giáo sư, phó giáo sư (chiếm 4,47%).

Về giới tính, có 222 đại biểu nữ (chiếm 13,99%); 175 đại biểu là dân tộc thiểu số (chiếm 11,03%); 57 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 3,59%), 03 đại biểu trên 70 tuổi. Độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,2 tuổi, người cao tuổi nhất 76, người thấp tuổi nhất 33.

Về tiêu chuẩn đại biểu dự Đại hội XIII cũng có nhiều điểm mới. Không chỉ bầu theo cơ cấu, đại biểu dự Đại hội phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín trong Đảng bộ, nhất là phải bảo đảm đủ điều kiện sức khỏe để tham gia Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội XIII tăng gần 80 người so với Đại hội trước. Trong đó, 15 đại biểu được Bộ Chính trị chọn, là Bí thư Đảng bộ ngoài nước; đại sứ một số nước lớn, những nước có quan hệ đặc biệt và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc căn cứ quy định của Điều lệ Đảng và có tính đến địa điểm tổ chức Đại hội. Với 67 đầu mối Đảng bộ trực thuộc Trung ương, mỗi nơi được phân bổ 13 đại biểu. Cứ 12.000 đảng viên được một đại biểu. Đảng bộ nào còn dư 6.001 trở lên thì được thêm một đại biểu nữa.

Có 06 Đảng bộ được xác định là có vị trí quan trọng, quy định tại Chỉ thị 35 của Trung ương. Theo đó Quân đội được thêm 8 đại biểu, Công an thêm 8 đại biểu, Hà Nội thêm 10 đại biểu, TP Hồ Chí Minh thêm 5 đại biểu, Khối các cơ quan Trung ương thêm 39 đại biểu và Khối doanh nghiệp Trung ương thêm 8 đại biểu.

1.587 đại biểu dự Đại hội XIII sẽ thảo luận và thông qua các dự thảo Văn kiện, trong đó văn kiện trung tâm là báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

H.V