100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe trên hồ sơ sức khỏe điện tử

23/04/2019 14:31 Số lượt xem: 234

(BNP) – Đây là một trong những mục tiêu nằm trong Đề án Nâng cao năng lực hoạt động mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 167/QĐ-UBND.

Trung tâm y tế huyện Lương Tài phát triển các kỹ thuật chuyên sâu.

Mục đích của Đề án nhằm đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, thực hiện quản lý sức khỏe toàn dân, bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị, giữa các cơ sở y tế trên địa bàn với tuyến trên, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, 100% Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Trung tâm y tế huyện) thực hiện được tối thiểu 80% danh mục kỹ thuật của tuyến huyện; 95% Trạm y tế xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Trạm y tế xã) triển khai dịch vụ dự phòng, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm; 100% dân số thường trú trên địa bàn được quản lý, theo dõi sức khỏe trên phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử…
 
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các Trung tâm y tế huyện, đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn về y tế dự phòng, dân số và khám chữa bệnh với quy mô 250 - 300 giường bệnh. Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển các dịch vụ, kỹ thuật chuyên sâu trong công tác khám chữa bệnh của cơ sở khám chữa bệnh hạng II nhằm giảm quá tải cho các đơn vị y tế tuyến trên. Đa dạng hoá các hướng phát triển công tác khám chữa bệnh, kể cả nội trú và ngoại trú phù hợp với bệnh tật, quy mô, thế mạnh của từng đơn vị. Thực hiện mô hình Trung tâm y tế huyện là cơ sở khám chữa bệnh vệ tinh của các Bệnh viện tuyến trên, khuyến khích hợp tác với Bệnh viện tuyến Trung ương và Hà Nội. Tổ chức thí điểm mô hình Phòng xét nghiệm tập trung tại huyện, thu gom các mẫu xét nghiệm, bệnh phẩm từ các Trạm y tế xã và các đơn vị lân cận để xét nghiệm, đọc, phân tích, trả kết quả về nơi gửi mẫu.
 
Đối với tuyến xã, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, thực hiện theo nguyên lý y học gia đình tại Trạm y tế xã gồm: quản lý sức khoẻ toàn diện, liên tục cho từng người dân trên địa bàn, tổ chức khám chữa bệnh ban đầu, thực hiện tốt tư vấn về sức khoẻ, chăm sóc giảm nhẹ, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em; phòng chống các bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm, quản lý các bệnh mãn tính. Đa dạng hoá hoạt động khám chữa bệnh với các loại hình Phòng khám đa khoa vệ tinh của Trung tâm y tế huyện.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục lập và quản lý hồ sơ sức khoẻ cá nhân cho 100% dân số trên địa bàn tỉnh, từng bước cập nhật các thông số sức khoẻ vào sổ sức khoẻ điện tử, trước mắt là cập nhật nhóm máu cho trẻ dưới 6 tuổi và triển khai việc kết nối, đồng bộ việc lập và quản lý hồ sơ sức khoẻ cá nhân với các dự án thành phần khác. Xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về dân số, vận động nhân dân thực hiện khám sức khoẻ tiền hôn nhân và làm tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh. Đồng thời, xây dựng lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, gắn việc quản lý các hoạt động chuyên môn với quản lý hồ sơ sức khoẻ cá nhân.       
A.T