100% Hội LHTN cấp cơ sở tổ chức thành công Đại hội

20/05/2019 15:37 Số lượt xem: 315

(BNP) - Theo đánh giá của Hội LHTN tỉnh, đến thời điểm này, 126/126 đơn vị Hội LHTN cấp cơ sở trong tỉnh hoàn thành việc tổ chức Đại hội, đảm bảo đúng quy định, thành công tốt đẹp.

Đại hội đại biểu Hội LHTN thị trấn Phố Mới, Quế Võ, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, Hội LHTN tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Hội trong tỉnh tổ chức Đại hội đúng các bước theo quy định, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, tập trung tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN các cấp nhiệm kỳ 2014-2019, đồng thời, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới 2019-2024. Nhất là thực hiện công tác nhân sự, đảm bảo đúng quy trình, phát hiện, giới thiệu các nhân tố tiêu biểu, uy tín tham gia Ủy ban Hội các cấp, để nâng cao chất lượng phong trào Hội. Qua đó, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, thanh niên trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Để chào mừng Đại hội Hội LHTN các cấp, Hội LHTN tỉnh cũng phát động các cấp bộ Hội và hội viên, thanh niên trong tỉnh thi đua lập thành tích thông qua việc đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc khó tại đơn vị, địa phương; vận động hội viên tích cực, xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Qua đó, hàng trăm công trình, phần việc thanh niên đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chung, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương.

Thành công của Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở là cơ sở để tiến tới tổ chức thành công Đại hội hội LHTN cấp huyện và cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự kiến Đại hội Hội LHTN cấp huyện hoàn thành trước tháng 8/2019, Đại hội Hội LHTN cấp tỉnh dự kiến tổ chức trước tháng 10/2019.

H.V