Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 16/01/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  118 doanh nghiệp được thành lập mới trong tháng 1/2018

  12/02/2018 09:19 Số lượt xem: 519

  (BNP) - Trong tháng 1/2018, toàn tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 118 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 540,762 tỷ đồng.

  Ảnh minh họa.

  Cũng trong tháng 1, toàn tỉnh cấp đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh cho 38 đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, có 8 doanh nghiệp và 7 đơn vị trực thuộc giải thể; 93 doanh nghiệp và 05 đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động; 74 doanh nghiệp và 2 đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại.

  Lũy kế đến hết tháng 01/2018, tổng số doanh nhiệp đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 11.016 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký là 150.592,166 tỷ đồng; số doanh nghiệp giải thể là 1.286 doanh nghiệp và 223 đơn vị trực thuộc. 

   

  V.L