34 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

20/10/2020 15:34 Số lượt xem: 919

(BNP) - Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” vừa có Thông báo số 02/TB-HĐXTNN kết quả họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần III – năm 2021.

 Nghệ nhân Dân ca Quan họ Nguyễn Thị Thềm đủ điều kiện xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân".

Theo kết quả xét tặng, có 34/36 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III - năm 2021.

Trong đó, có 07 cá nhân thuộc loại hình Dân ca Quan họ đủ điều kiện xét tặng danh hiệu ‘Nghệ nhân nhân dân”. 27 cá nhân đủ điệu kiện xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” gồm: 20 cá nhân thuộc loại hình Dân ca Quan họ; 06 cá nhân thuộc loại hình Tuồng; 01 cá nhân thuộc loại hình Chèo.

H.H