Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh họp phiên thứ Nhất

21/01/2021 15:15 Số lượt xem: 539

(BNP) – Sáng 21/01, Ban Chỉ đạo bầu cử (BCĐBC) tỉnh, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức phiên họp thứ Nhất triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

Dự và chủ trì phiên họp có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐBC tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐBC tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban BCĐBC tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh. Cùng dự có các thành viên BCĐBC tỉnh, UBBC tỉnh. đại diện các cơ quan liên quan. Các thành viên BCĐBC, ủy viên UBBC cấp huyện, cấp xã dự hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến đặt tại cấp huyện.

Phiên họp thông qua dự thảo Kế hoạch của UBBC tỉnh về việc tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐNĐ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; công tác cán bộ; công tác tuyên truyền; đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội dịp bầu cử. Các đại biểu thảo luận, làm rõ các bước, quy trình tổ chức bầu cử và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị chức năng để các khâu, các bước của quy trình bầu cử bám sát theo Kế hoạch số 42 ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị các cấp, ngành, địa phương tổ chức quán triệt nghiêm túc tinh thần lãnh, chỉ đạo của Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, khẩn trương chuẩn bị mọi mặt cho cuộc bầu cử với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho cuộc bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, phát huy dân chủ và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ; tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giữ gìn trật tự an ninh, tạo điều kiện để cử tri yên tâm, phấn khởi đi bầu cử thuận lợi; kiên quyết ngăn chặn sự lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, làm trái đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cản trở, hạn chế đến kết quả cuộc bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, yêu cầu của cuộc bầu cử, qua đó phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao hơn nữa nhận thức về quyền, nghĩa vụ chính trị, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đồng chí tham dự Hội nghị để chỉnh sửa, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện Kế hoạch, lịch trình thời gian; Quyết định phân công UBBC tỉnh; Quyết định thành lập các Tổ chức phụ trách bầu cử trình UBBC tỉnh ban hành theo quy định. Các đồng chí trong UB bầu cử tỉnh, các tổ chức giúp việc UBBC tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và tiến độ, thời gian công việc trong Kế hoạch của UBBC tỉnh để hoàn thành các nhiệm vụ trong công tác bầu cử. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực UBBC tỉnh để tham mưu giúp UBBC tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

N.N