Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 22/10/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Ban Dân vận Trung ương: Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận toàn quốc năm 2018

  10/01/2018 21:20 Số lượt xem: 621

  (BNP) Sáng 10/01, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

  Toàn cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận toàn quốc năm 2018.

  Dự và Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

  Tại điểm cầu Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

  Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

  Chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; nhiều nơi thực hiện tốt hơn công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

  Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận nhiều địa phương đã tăng cường công tác phối hợp với các tỉnh, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Những đóng góp của công tác dân vận cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên cả nước đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tê – xã hội, an ninh – quốc phòng của từng địa phương và của đất nước.

  Với chủ đề công tác “Năm dân vận chính quyền”, năm 2018, Ban Dân vận Trung ương đ
  ề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp; tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo; đổi mới nội dung, phương thức dân vận… qua đó, nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đã đạt được của công tác dân vận các cấp, góp phần quan trọng vào việc xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh quốc phòng, đời sống của nhân dân.

  Với trọng tâm năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, ngành phải có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Bên cạnh đó, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới nội dung hoạt động trong công tác dân vận; mỗi cán bộ, công chức, đảng viên có trách nhiệm vận động nhân dân, gần gũi nhân dân, “nói ít làm nhiều” để tạo sự tin tưởng cho nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân, gắn với lợi ích của nhân dân.

  Ban Dân vận các địa phương phải nâng cao hơn nữa công tác phối hợp với các cấp chính quyền, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác hành chính, tạo mọi điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. Tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân những vấn đề chưa thông suốt, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, họp báo định kỳ, tiếp nhận thông tin phản hồi của nhân dân...

   

  T.M