Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra một số nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

12/04/2019 20:00 Số lượt xem: 447

(BNP) - Chiều 12/4, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với một số sở ngành để thẩm tra một số nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì.

 

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình: Chuyển đổi một số dự án từ hình thức đầu tư BT sang đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung các dự án đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 – 2020; điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới chùa Dạm, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh; Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và quy định đối tượng, mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương; Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019 – 2025; Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng dưới 20 ha;...
 
Các đại biểu nhất trí với các nội dung báo cáo, tờ trình, đồng thời thảo luận làm rõ một số nội dung: Rà soát, xác định thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư công nhằm đảm bảo kế hoạch đầu tư công trung hạn mang tính khả thi; tăng cường các biện pháp quản lý đầu tư công ngay từ khâu phê duyệt chủ trương; rà soát bổ sung các quy định trong quản lý đầu tư công theo phân cấp; mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo; các giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh...
 
Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu bổ sung, hoàn thiện dự thảo các báo cáo, tờ trình để Ban xây dựng báo cáo thẩm tra, giúp HĐND tỉnh có căn cứ xem xét, đưa ra các quyết sách phù hợp tại Kỳ họp thứ 11./.
M.H