Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá thực hiện Đề án xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc TƯ

12/03/2019 10:53 Số lượt xem: 1290

(BNP) - Sáng 12/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghe báo cáo đánh giá việc thực hiện Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 và nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án chủ trì.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phát biểu kết luận hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo.
 
Ngày 10/01/2018, Tỉnh ủy có Tờ trình về Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản đề nghị các Bộ, ban, ngành tham gia góp ý. UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình ý kiến của 21 Bộ, ngành và các Ban Đảng Trung ương để tiếp tục hoàn thiện Đề án, đồng thời, trực tiếp làm việc nhiều lần với các Vụ thuộc Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo các Sở, ngành làm việc với các Bộ, ngành liên quan để tạo sự đồng thuận, ủng hộ.
 
Ngày 18/01/2019, Tỉnh ủy có Báo cáo số 233-BC/TU về các nội dung liên quan đến lập Đề án. Ngày 21/01/2019, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã họp và thống nhất thông qua để hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị cho chủ trương xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
 
Trong thời gian tới, tỉnh sẽ làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng để đăng ký vào chương trình công tác, trình Bộ Chính trị cho chủ trương; giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội và các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án theo Thông báo số 794-TB/BCSĐCP của Ban Cán sự Đảng Chính phủ; chỉnh sửa bổ sung các giải pháp vào Đề án, bảo đảm cụ thể, chi tiết, có lộ trình hợp lý.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tích cực hoàn thiện nội dung trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ thông qua Đề án.
 
Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy 
đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện Đề án, tiếp tục làm việc với các cơ quan Trung ương để sớm trình Bộ Chính trị cho chủ trương.

Trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt theo chức năng, nhiệm vụ, công việc được phân công thực hiện nghiêm Thông báo số 794 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trên cơ sở đó, các Sở, ngành, địa phương bám sát nhiệm vụ phân công lãnh đạo, cán bộ thực hiện hiệu quả các nội dung, nhất là đối với các tiêu chí chưa đạt; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
S.T