Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 24/05/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Ban Văn hóa – Xã hội giám sát tại Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh và Trung tâm Văn hóa tỉnh

  06/09/2017 16:30 Số lượt xem: 468

  (BNP) – Sáng 06/9, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh và Trung tâm Văn hóa tỉnh.

  Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát tại Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh

  Những năm qua, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Trong đó, tổ chức chiếu phim trên địa bàn tỉnh thông qua các đội chiếu bóng tự động; hợp tác sản xuất phim nhựa, phim tài liệu, băng đĩa hình để phổ biến, trao đổi, thực hiện giao lưu văn hóa trong và ngoài nước; tổ chức các hoạt động nghệ thuật tại sân ngoài trời hoặc rạp do Trung tâm quản lý. Hàng năm, đã thực hiện khoảng 1.000 buổi chiếu phim lưu động, 30-50 buổi chiếu phim tại rạp, nhằm tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và các sự kiện trọng đại của tỉnh, thu hút hàng vạn lượt người xem…
   
  Hàng năm, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tổ chức các cuộc Liên hoan, Hội thi, Hội diễn và nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật trên phạm vi toàn tỉnh. Trung tâm mở nhiều lớp bồi dưỡng nghệ thuật, phát triển 323 CLB văn hóa, văn nghệ tại 8 huyện, thị xã, thành phố, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo nên phong trào văn nghệ quần chúng sôi nổi, rộng khắp. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, thực hiện biểu diễn tuyên truyền lưu động 120 buổi/năm tại các địa phương trên toàn tỉnh. Dàn dựng mới chương trình, tiểu phẩm tuyên truyền với nhiều chủ đề như: Bắc Ninh trên đường đổi mới; An toàn giao thông; Phòng chống ma túy, mại dâm, HIV; Xây dựng Nông thôn mới…
   
  Tại buổi giám sát, các đơn vị nêu rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan cơ sở vật chất, nhân lực và nguồn kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, lưu động… Đồng thời đề nghị tỉnh, các Sở, ngành quan tâm tới việc đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền; xem xét tăng bổ sung chỉ tiêu biên chế cho đơn vị, tạo điều kiện để cán bộ, người lao động yên tâm công tác; hỗ trợ thêm kinh phí cho các đơn vị tham gia Hội thi, Hội diễn, Liên hoan văn nghệ…
   
  Ban Văn hóa – Xã hội ghi nhận những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, yêu cầu các đơn vị có giải pháp cụ thể khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
   
  Về những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, Ban Văn hóa – Xã hội sẽ tổng hợp, phản ánh đến Thường trực HĐND, UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

   

  A.T