Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên

14/03/2019 16:34 Số lượt xem: 450

(BNP) – Thực hiện đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, sáng 14/3, tại Sở Nội vụ, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh buổi giám sát.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, hiện toàn tỉnh có 265.130 thanh niên, trong đó, thanh niên nông thôn chiếm 40%, thanh niên là công nhân chiếm 17%; thanh niên là học sinh, sinh viên chiếm 21,2%; thanh niên là công chức, viên chức nhà nước chiếm 6,6%…

Những năm qua, công tác thanh niên và phong trào thanh niên trong tỉnh tiếp tục được giữ vững và có bước chuyển biến rõ nét. Hoạt động giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức là thanh niên được quan tâm thực hiện, góp phần làm cho thanh niên trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, của cơ quan, đơn vị. Phong trào xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên cũng được triển khai nề nếp phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị; hoạt động văn hóa, văn nghệ đã có bước đổi mới về hình thức, góp phần nâng cao đời sống, văn hóa, tinh thần của cán bộ, công chức là thanh niên.

Tỉnh luôn quan tâm đến chính sách quy hoạch, công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng thanh niên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý, lãnh đạo trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia quản lý Nhà nước và xã hội. Hàng năm, tỉnh đều bố trí kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức các lớp tin học, ngoại ngữ… cho đội ngũ cán bộ trẻ. Tính đến năm 2018, tỉnh đã cử hơn 1.200 cán bộ, công chức, viên chức đi học nâng cao trình độ chuyên môn, trong đó, đi nghiên cứu sinh là 23, cao học là 948, chuyên khoa I là 219, chuyên khoa II là 76.

Sở Nội vụ kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Thanh niên như: Quy định rõ về quyền và nghĩa vụ đặc thù của thanh niên; quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong giáo dục, đào tạo, kinh tế; xác định rõ cơ quan đầu mối tham mưu giúp các cơ quan Nhà nước quản lý về công tác thanh niên; bổ sung về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thanh niên và công tác thanh niên; các cơ chế đảm bảo thực hiện Luật Thanh niên…

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn tập trung trao đổi, đề nghị Sở Nội vụ làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Luật Thanh niên; công tác giao lưu quốc tế của thanh niên tỉnh Bắc Ninh; cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa dành cho thanh niên; chính sách đối với thanh niên xung phong; công tác đào tạo nghề cho thanh niên; vấn đề thanh niên với môi trường sống; vấn đề việc làm đối với thanh niên nông thôn…

Đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực của Sở Nội vụ trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Trong thời gian tới, Đoàn giám sát đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, quản lý nhà nước về công tác thanh niên; thực hiện hiệu quả Luật Thanh niên; chế độ chính sách đối với thanh niên, nhất là chủ động tham mưu về cơ chế, chế độ của tỉnh đối với thanh niên; thu hút thanh niên vào các hoạt động có ích cho xã hội...    
N.N