Bảo tàng tỉnh: Nhiều hoạt động thu hút khách thăm quan, tìm hiểu

02/07/2019 10:03 Số lượt xem: 289

(BNP) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động trưng bày nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và tỉnh, qua đó, thu hút nhiều lượt khách đến thăm quan, học tập, nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Đông đảo người dân, du khách tham quan, tìm hiểu trưng bày chuyên đề “Trường Sơn - Con đường huyền thoại”.

Trong đó, trưng bày chuyên đề “Trường Sơn - Con đường huyền thoại” với hơn 500 tài liệu, hiện vật, kỷ vật quý về đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, được chia theo các chủ đề: Con đường bí mật "Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng"; Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến; Con đường thống nhất; Bắc Ninh với tuyến lửa Trường Sơn; hình ảnh các hoạt động tri ân các chiến sĩ Trường Sơn, qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, rèn luyện ý chí, nâng cao đạo đức cách mạng, sẵn sàng chiến đấu của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
 
Trưng bày chuyên đề “Dân ca Quan họ Bắc Ninh – từ khởi nguồn đến đương đại” với gần 500 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, được trưng bày theo 03 chủ đề chính: Bắc Ninh - quê hương của Thủy tổ Quan họ, Không gian sinh hoạt văn hóa Quan họ, Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Trong đó, điểm nhấn là những kết quả đạt sau 10 năm Dân ca Quan họ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
 
Cùng với việc tổ chức các hoạt động trưng bày chuyên đề, Bảo tàng tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị sưu tầm được 122 tài liệu, hiện vật và 120 hình ảnh trên tất cả các lĩnh vực; phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức khai quật, thu được 33 hiện vật
 tại thành cổ Luy Lâu, đây là cơ sở để các cơ quan chức năng xây dựng phương án quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích thành cổ Luy Lâu cho phù hợp.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bảo tàng tỉnh đã đón tiếp khoảng 11.002 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan nghiên cứu.
 
Trong thời gian tới, Bảo tàng tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức các đợt tuyên truyền, quảng bá về đất và người xứ Kinh Bắc thông qua trưng bày. Tích cực khảo sát, sưu tầm hiện vật, cổ vật các thời kỳ lịch sử cách mạng để làm phong phú hơn kho tư liệu; thực hiện tốt công tác kiểm kê, bảo quản, chỉnh lý nội dung, hình thức trưng bày hiện vật. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập và nghiên cứu của nhân dân và du khách./.
H.H