Bộ Kế hoạch và Đầu tư sơ kết 6 tháng đầu năm

18/07/2019 17:02 Số lượt xem: 379

(BNP) – Sáng 18/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan tham dự.
 
Trong 6 tháng đầu năm, Bộ KH&ĐT đã tập trung đẩy mạnh việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế và xây dựng các cơ chế, chính sách, nhất là việc hoàn thiện thể chế liên quan đến quản lý đầu tư công, quy hoạch, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp… nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Đến nay, cả nước đã có 66.958 doanh nghiệp thành lập với số vốn đăng ký hơn 860 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% về doanh nghiệp và tăng 32,5% so với cùng kỳ. Vốn FDI giải ngân ước đạt 9,1 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2018; vốn ODA và vốn vay ưu đãi ước đạt trên 188,36 triệu USD, lũy kế giải ngân ước đạt khoảng trên 703 triệu USD…
 
Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, sẽ chủ động tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 6,8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân đạt dưới 4%. Tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào 2 dự án Luật là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Đồng thời, triển khai thực hiện đúng tiến độ  Đề án Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Đề án phân vùng để tổ chức lập quy hoạch vùng…
 
Riêng đối với tỉnh Bắc Ninh, trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước đạt 15.188 tỷ đồng, đạt 55% dự toán năm, tăng 5% so với cùng kỳ, trong đó, thu nội địa 12.139 tỷ đồng, đạt 57% dự toán năm, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh; thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ 3 cả nước. Bắc Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư thông qua việc nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 3 bậc; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 2 bậc so với năm trước; chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) tăng 2 bậc. Ứng dụng dịch vụ công cấp độ 3, 4 vượt hơn 100 dịch vụ so với số lượng dịch vụ công đề ra và vượt tiến độ 10 tháng so với quy định của Thủ tướng Chính phủ...
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Bộ KH&ĐT trong 6 tháng đầu năm 2019.
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ KH&ĐT tiếp tục đổi mới cả tư duy và cách làm, tiên phong và đi đầu trong cải cách thể chế và là trung tâm đổi mới của cả nước. Tiếp tục triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ; chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách, kế hoạch, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp. Khẩn trương hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác lập quy hoạch Quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương theo Luật Quy hoạch. Đồng thời, tiếp tục tham mưu Chính phủ các giải pháp để thu hút đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp…
 
Ngay sau Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu các Sở, ngành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa vào nhiệm vụ đơn vị nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương xây dựng giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh; tăng cường thanh, kiểm tra các dự án sau cấp phép đầu tư, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2019.
A.T