Các đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh

18/11/2015 06:11 Số lượt xem: 59582

Trụ sở HĐND-UBND Thành phố Bắc Ninh.
* THÀNH PHỐ BẮC NINH
 
I. Thông tin chung
Địa chỉ cơ quan: 217 Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan: 0241.3821330
Fax: 0241.3875223
Email: tpbacninh@bacninh.gov.vn
Website: http://tpbacninh.bacninh.gov.vn/
 
II. Giới thiệu
- Đơn vị hành chính: 19 xã, phường
- Diện tích đất tự nhiên: 82.6 km2
- Dân số trung bình: 186.017 người
- Mật độ dân số: 2.252 người/km2
 

Trụ sở HĐND-UBND Thị xã Từ Sơn.
 
* THỊ XÃ TỪ SƠN
 
I. Thông tin chung
Địa chỉ cơ quan: đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn
Điện thoại cơ quan: 0241.3835025
Fax: 0241.6260022
Email: tuson@bacninh.gov.vn
Website: http://tuson.bacninh.gov.vn/
 
II. Giới thiệu
- Đơn vị hành chính: 12 xã, phường
- Diện tích đất tự nhiên: 61.3 km2
- Dân số trung bình: 159.499 người
- Mật độ dân số: 2.601 người/ km2
 

Trụ sở HĐND - UBND Huyện Yên Phong.

* HUYỆN YÊN PHONG
 
I. Thông tin chung
Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong
Điện thoại cơ quan: 0241.3860201
Fax: 0241.3891201
Email: yenphong@bacninh.gov.vn
Website: http://yenphong.bacninh.gov.vn/
 
II. Giới thiệu
- Đơn vị hành chính: 14 xã, thị trấn
- Diện tích đất tự nhiên: 96.9 km2
- Dân số trung bình: 153.331 người
- Mật độ dân số: 1.583 người/ km2
 

Trụ sở HĐND-UBND Huyện Quế Võ.

* HUYỆN QUẾ VÕ
 
I. Thông tin chung
Địa chỉ cơ quan: Thị Trấn Phố Mới, huyện Quế Võ
Điện thoại cơ quan: 0241.3610052 
Fax: 0241.3863201
Email: quevo@bacninh.gov.vn
Website: http://quevo.bacninh.gov.vn/
 
II. Giới thiệu
- Đơn vị hành chính: 21 xã, thị trấn
- Diện tích đất tự nhiên: 154.8 km2
- Dân số trung bình: 150.818 người
- Mật độ dân số: 974 người/ km2
 

Trụ sở HĐND-UBND Huyện Tiên Du.

* HUYỆN TIÊN DU
 
I. Thông tin chung
Địa chỉ cơ quan: Thị Trấn Lim, huyện Tiên Du
Điện thoại cơ quan: 0241.3710789
Fax: 0241.3837542
Email: tiendu@bacninh.gov.vn
Website: http://tiendu.bacninh.gov.vn/
 
II. Giới thiệu
- Đơn vị hành chính: 14 xã, thị trấn
- Diện tích đất tự nhiên: 95.7 km2
- Dân số trung bình: 133.473 người
- Mật độ dân số: 1.395 người/ km2
 
Trụ sở HĐND-UBND Huyện Thuận Thành
 
* HUYỆN THUẬN THÀNH
I. Thông tin chung
Địa chỉ cơ quan: Thị Trấn Hồ, huyện Thuận Thành
Điện thoại cơ quan: 0241.3865366
Fax: 0241.3770244
Email: thuanthanh@bacninh.gov.vn
Website: http://thuanthanh.bacninh.gov.vn/
 
II. Giới thiệu
- Đơn vị hành chính: 18 xã, thị trấn
- Diện tích đất tự nhiên: 117.9 km2
- Dân số trung bình: 154.410 người
- Mật độ dân số: 1.310 người/ km2
 
Trụ sở HĐND-UBND Huyện Gia Bình.
 
* HUYỆN GIA BÌNH
 
I. Thông tin chung
Địa chỉ cơ quan: đường Huyền Quang, Thị Trấn Gia Bình, huyện Gia Bình
Điện thoại cơ quan: 0241.3556023
Fax: 0241.3556267
Email: giabinh@bacninh.gov.vn
Website: http://giabinh.bacninh.gov.vn/
 
II. Giới thiệu
- Đơn vị hành chính: 14 xã, thị trấn
- Diện tích đất tự nhiên: 107.8 km2
- Dân số trung bình: 94.557 người
- Mật độ dân số: 877 người/ km2

 

Trụ sở HĐND-UBND Huyện Lương Tài.
 
* HUYỆN LƯƠNG TÀI:
I. Thông tin chung
Địa chỉ cơ quan: Thị Trấn Thứa, huyện Lương Tài
Điện thoại cơ quan: 0241.3507398
Fax: 0241.3867038
Email: luongtai@bacninh.gov.vn
Website: http://luongtai.bacninh.gov.vn/
 
II. Giới thiệu
- Đơn vị hành chính: 14 xã, thị trấn
- Diện tích đất tự nhiên: 105.7 km2
- Dân số trung bình: 100.126 người
- Mật độ dân số: 948 người/ km2