Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 27/06/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Các đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh

  18/11/2015 06:11 Số lượt xem: 58687

  Trụ sở HĐND-UBND Thành phố Bắc Ninh.
  * THÀNH PHỐ BẮC NINH
   
  I. Thông tin chung
  Địa chỉ cơ quan: 217 Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh
  Điện thoại cơ quan: 0241.3821330
  Fax: 0241.3875223
  Email: tpbacninh@bacninh.gov.vn
  Website: http://tpbacninh.bacninh.gov.vn/
   
  II. Giới thiệu
  - Đơn vị hành chính: 19 xã, phường
  - Diện tích đất tự nhiên: 82.6 km2
  - Dân số trung bình: 186.017 người
  - Mật độ dân số: 2.252 người/km2
   

  Trụ sở HĐND-UBND Thị xã Từ Sơn.
   
  * THỊ XÃ TỪ SƠN
   
  I. Thông tin chung
  Địa chỉ cơ quan: đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn
  Điện thoại cơ quan: 0241.3835025
  Fax: 0241.6260022
  Email: tuson@bacninh.gov.vn
  Website: http://tuson.bacninh.gov.vn/
   
  II. Giới thiệu
  - Đơn vị hành chính: 12 xã, phường
  - Diện tích đất tự nhiên: 61.3 km2
  - Dân số trung bình: 159.499 người
  - Mật độ dân số: 2.601 người/ km2
   

  Trụ sở HĐND - UBND Huyện Yên Phong.

  * HUYỆN YÊN PHONG
   
  I. Thông tin chung
  Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong
  Điện thoại cơ quan: 0241.3860201
  Fax: 0241.3891201
  Email: yenphong@bacninh.gov.vn
  Website: http://yenphong.bacninh.gov.vn/
   
  II. Giới thiệu
  - Đơn vị hành chính: 14 xã, thị trấn
  - Diện tích đất tự nhiên: 96.9 km2
  - Dân số trung bình: 153.331 người
  - Mật độ dân số: 1.583 người/ km2
   

  Trụ sở HĐND-UBND Huyện Quế Võ.

  * HUYỆN QUẾ VÕ
   
  I. Thông tin chung
  Địa chỉ cơ quan: Thị Trấn Phố Mới, huyện Quế Võ
  Điện thoại cơ quan: 0241.3610052 
  Fax: 0241.3863201
  Email: quevo@bacninh.gov.vn
  Website: http://quevo.bacninh.gov.vn/
   
  II. Giới thiệu
  - Đơn vị hành chính: 21 xã, thị trấn
  - Diện tích đất tự nhiên: 154.8 km2
  - Dân số trung bình: 150.818 người
  - Mật độ dân số: 974 người/ km2
   

  Trụ sở HĐND-UBND Huyện Tiên Du.

  * HUYỆN TIÊN DU
   
  I. Thông tin chung
  Địa chỉ cơ quan: Thị Trấn Lim, huyện Tiên Du
  Điện thoại cơ quan: 0241.3710789
  Fax: 0241.3837542
  Email: tiendu@bacninh.gov.vn
  Website: http://tiendu.bacninh.gov.vn/
   
  II. Giới thiệu
  - Đơn vị hành chính: 14 xã, thị trấn
  - Diện tích đất tự nhiên: 95.7 km2
  - Dân số trung bình: 133.473 người
  - Mật độ dân số: 1.395 người/ km2
   
  Trụ sở HĐND-UBND Huyện Thuận Thành
   
  * HUYỆN THUẬN THÀNH
  I. Thông tin chung
  Địa chỉ cơ quan: Thị Trấn Hồ, huyện Thuận Thành
  Điện thoại cơ quan: 0241.3865366
  Fax: 0241.3770244
  Email: thuanthanh@bacninh.gov.vn
  Website: http://thuanthanh.bacninh.gov.vn/
   
  II. Giới thiệu
  - Đơn vị hành chính: 18 xã, thị trấn
  - Diện tích đất tự nhiên: 117.9 km2
  - Dân số trung bình: 154.410 người
  - Mật độ dân số: 1.310 người/ km2
   
  Trụ sở HĐND-UBND Huyện Gia Bình.
   
  * HUYỆN GIA BÌNH
   
  I. Thông tin chung
  Địa chỉ cơ quan: đường Huyền Quang, Thị Trấn Gia Bình, huyện Gia Bình
  Điện thoại cơ quan: 0241.3556023
  Fax: 0241.3556267
  Email: giabinh@bacninh.gov.vn
  Website: http://giabinh.bacninh.gov.vn/
   
  II. Giới thiệu
  - Đơn vị hành chính: 14 xã, thị trấn
  - Diện tích đất tự nhiên: 107.8 km2
  - Dân số trung bình: 94.557 người
  - Mật độ dân số: 877 người/ km2

   

  Trụ sở HĐND-UBND Huyện Lương Tài.
   
  * HUYỆN LƯƠNG TÀI:
  I. Thông tin chung
  Địa chỉ cơ quan: Thị Trấn Thứa, huyện Lương Tài
  Điện thoại cơ quan: 0241.3507398
  Fax: 0241.3867038
  Email: luongtai@bacninh.gov.vn
  Website: http://luongtai.bacninh.gov.vn/
   
  II. Giới thiệu
  - Đơn vị hành chính: 14 xã, thị trấn
  - Diện tích đất tự nhiên: 105.7 km2
  - Dân số trung bình: 100.126 người
  - Mật độ dân số: 948 người/ km2