Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 16/01/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 14 dự án FDI trong tháng đầu năm 2018

  12/02/2018 09:16 Số lượt xem: 511

  (BNP) - Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 1/2018, toàn tỉnh đã Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 14 dự án FDI (tăng 17,6% so với tháng 01/2017), với tổng vốn đầu tư đăng ký 102,7 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 18 dự án FDI với số vốn điều chỉnh tăng 75,36 triệu USD.

  Ảnh minh họa (Nguồn: BBN)

  Lũy kế đến hết tháng 01/2018, toàn tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1.158 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 15.903,98 tỷ USD.

  Cũng trong tháng 1, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án trong nước với tổng số vốn 620,207 tỷ đồng; điều chỉnh 06 dự án, trong đó có 2 dự án điều chỉnh tăng 32,818 tỷ đồng.

  Lũy kế đến hết tháng 01/2018, toàn tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1.182 dự án trong nước, tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 120.135 tỷ đồng.

   

  L.V