null

Cập nhật hướng dẫn cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về Bắc Ninh tính đến 16h30p ngày 26/2

26/02/2021 16:35 Số lượt xem: 396
(BNP) – Cổng Thông tin điện tử tỉnh cập nhật các ổ dịch Covid-9 và hướng dẫn khai báo, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch đến Bắc Ninh tính đến 16h30p ngày 26/02/2021.