Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 16/01/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Chi trả 100% lương cho công nhân lao động Công ty TNHH S&N Vina

  12/02/2018 17:45 Số lượt xem: 580

  (BNP) – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký ban hành Quyết định số 206/QĐ-UBND về việc tạm ứng lương cho công nhân lao động về quê đón Tết.

  Nội dung Quyết định số 206/QĐ-UBND.

  Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tạm ứng kinh phí Liên đoàn Lao động tỉnh để cho Công ty TNHH S&N Vina vay chi 100% lương cho 58 công nhân lao động về quê đón Tết, với tổng số tiền là 853.584.418 đồng. Nguồn kinh phí tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2018.

  Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
  L.M