Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch

06/04/2020 14:01 Số lượt xem: 918

(BNP) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành văn bản số 1054/UBND-VX chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ Bưu điện tỉnh chi trả tiền trợ cấp, lương hưu cho các đối tượng.

Nhằm đảm bảo an toàn cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh phối hợp triển khai thực hiện chi trả tiền lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 4,5/2020 gộp 1 lần tại nhà các đối tượng trên.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện chi trả đúng chính sách, chế độ BHXH đối với người được hưởng, đảm bảo an toàn tiền mặt và an toàn cho người dân trong phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp với các địa phương lập kế hoạch và niêm yết thời gian chi trả cụ thể đối với từng thôn (làng, khu phố), tổ dân cư theo phương án chi trả tại nhà cho đối tượng hưởng.
 
Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh thực hiện tuyên truyền, truyền thông tới người dân về phương thức tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch và thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan BHXH và Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà. Thông tin tuyên truyền kịp thời, đầy đủ trên Đài truyền thanh cấp xã, hệ thống truyền thanh cơ sở và niêm yết thời gian chi trả để người hưởng nắm bắt kịp thời và phối hợp ở nhà để ký, nhận tiền. Các trưởng thôn (làng, khu phố), tổ trưởng tổ dân cư, hoặc người có trách nhiệm phối hợp, đi cùng cán bộ chuyên môn để chi trả tiền lương hưu, trợ cấp BHXH; cung cấp danh sách các gia đình thuộc diện cách ly y tế và xác minh địa chỉ người hưởng trên địa bàn để có phương án chi trả phù hợp, an toàn cho người hưởng theo đúng quy định.
M.H