Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp

24/12/2017 21:18 Số lượt xem: 2146

(BNP) – Ngày 13/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 2010/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp (huyện Thuận Thành).

Một góc chùa Bút Tháp (Nguồn ảnh: Internet).

Theo Quyết định, phạm vi và quy mô nghiên cứu lập quy hoạch là 8,2ha bao gồm: Toàn bộ 2,1 ha khu vực bảo vệ của Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Bút Tháp (trong đó khu vực bảo vệ I có diện tích là 0,9 ha và khu vực bảo vệ II có diện tích là 1,2 ha) và phần đất mở rộng về phía Đông, phía Tây và phía Nam của di tích thuộc địa phận thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ với tổng diện tích là 6,1ha.  

Toàn bộ diện tích quy hoạch sẽ được khảo sát, điều tra, tổng hợp dữ liệu, số liệu lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội. Khuôn viên di tích và phần đất dự kiến mở rộng di tích được đo đạc địa hình theo tỷ lệ 1/500. Việc đánh giá hiện trạng sử dụng đất, quỹ đất xây dựng sẽ được thực hiện để cập nhật trong các đồ án quy hoạch đang triển khai trong vùng.

Các nhóm dự án thành phần bao gồm: Nhóm dự án bảo tồn, tôn tạo và bảo vệ di tích; nhóm dự án nghiên cứu di tích; nhóm dự án phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch và nhóm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật; xác định các dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư và nguồn vốn đầu tư.

Việc lập quy hoạch sẽ xác định ranh giới khoanh vùng bảo vệ di tích làm cơ sở quản lý và cắm mốc giới di tích, tổ chức không gian và bố trí hệ thống hạ tầng phù hợp; Định hướng kế hoạch, lộ trình và các nhóm giải pháp tổng thể quản lý, đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp gắn với phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - du lịch cho người dân trong vùng.

Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan tổ chức lập và trình duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp theo quy định./.

 

 
H.M