Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 19/10/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Chính phủ sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

  06/12/2017 14:30 Số lượt xem: 944

  (BNP) - Sáng 06/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX năm 2012. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể, HTX chủ trì Hội nghị.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành phát biểu chỉ đạo tại diểm cầu Bắc Ninh.

  Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan tham dự.
   
  Luật HTX năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Sau 5 năm triển khai, thi hành Luật, bước đầu các HTX có chuyển biến và hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào GDP của cả nước.
   
  Giai đoạn 2013-2016, các HTX tự điều chỉnh hoạt động theo hướng hiệu quả, phục vụ thành viên tốt hơn. Ngược lại những HTX hoạt động yếu kém sẽ phải giải thể hoặc chuyển sang loại hình kinh tế khác phù hợp. Tính đến thời điểm này, có tổng số 15.606 HTX phải chuyển đổi lại theo Luật HTX năm 2012, trong đó, có 13.094 HTX đã chuyển đổi và đăng ký lại (chiếm 83,9%). Số HTX còn lại chưa tiến hành chuyển đổi do còn vướng mắc một số vấn đề như tài sản, công nợ. Sau quá trình chuyển đổi, số lượng các HTX tăng lên, hoạt động ngày càng ổn định, doanh thu và thu nhập của người lao động trong HTX được cải thiện, góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị tại cộng đồng.
   
  Tại Bắc Ninh, sau khi rà soát, tính đến 30/6/2016, toàn tỉnh có 668 HTX cần phải tổ chức lại hoặc chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, trong đó, có 406 HTX đã tổ chức, đăng ký lại theo Luật mới và 230 chuyển sang doanh nghiệp và tổ hợp tác, còn 4,8% số HTX cần giải thể trong thời gian tới. S
  au khi các HTX chuyển đổi, sắp xếp, hoạt động đi vào thực chất, ổn định, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho thành viên. Doanh thu bình quân mỗi HTX đạt 118,7 triệu đồng/năm, tăng 8,7 triệu đồng/năm so với năm 2013.

  Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả đạt được trong triển khai Luật HTX năm 2012 trên quy mô toàn quốc, tạo động lực quan trọng giúp các HTX nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước.
   
  Nhấn mạnh kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX là một trong 5 thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Phó Thủ tướng yêu cầu, các ngành, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện một số vấn đề trong Luật HTX năm 2012 như: quy định về tỷ lệ vốn của các thành viên; thủ tục giải thể bắt buộc với các HTX hoạt động yếu kém; chế tài xử lý vi phạm Luật, các chính sách ưu đãi cho các HTX chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012…
   
  Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về HTX, đồng thời, xây dựng chiến lược phát triển HTX toàn quốc định hướng đến năm 2030. Trước mắt, có hướng dẫn cụ thể việc thành lập doanh nghiệp HTX; nâng số dư Quỹ hỗ trợ HTX, tăng cường năng lực tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, nhất là có cơ chế khuyến khích các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ và các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện có hiệu quả Luật HTX năm 2012...
   
  Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành đề nghị các Sở, ngành nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ để chỉ đạo, thực hiện tốt Luật HTX năm 2012 trên lĩnh vực được giao. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục có những cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ các HTX nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là đối với những HTX hoạt động chưa thực sự hiệu quả; đề xuất biện pháp giải thể đối với số HTX yếu kém trong năm 2018.
  H.T