Chủ động phát hiện, phòng trừ sâu bệnh hại lúa Xuân

17/04/2019 16:34 Số lượt xem: 341

(BNP) - Đến nay, 33.000ha lúa Xuân của tỉnh đang trong giai đoạn đứng cái, chuẩn bị làm đòng, sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết âm u như hiện nay rất thuận lợi cho các loại sâu, bệnh phát sinh, gây hại trên các trà lúa.

Nông dân xã Liên Bão, huyện Tiên Du chăm sóc lúa Xuân.

Theo Sở Nông nghiệp&PTNT, hiện nay, trên đồng ruộng đã xuất hiện bệnh đạo ôn lá xuất hiện trên các giống lúa BC15, Q5, Nếp PD2, BM9603,... phổ biến từ 1-2%, cục bộ 10%; ốc bươu vàng với mật độ phổ biến từ 0,2-0,3 con/m2, cục bộ hơn 10 con/m2. Ngoài ra, các đối tượng sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, ruồi đục nõn, châu chấu, bọ trĩ, bọ xít đen, chuột và ốc bươu vàng gây hại cục bộ trên các trà Xuân trung, Xuân muộn.

Để tạo điều kiện cho các trà lúa phát triển thuận lợi, Sở Nông nghiệp&PTNT đang phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn nông dân thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện các sinh vật gây hại, sử dụng các loại thuốc đặc trị để phòng trừ bệnh đạo ôn lá và các đối tượng sinh vật gây hại khác theo nguyên tắc “4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách).

Cùng với đó, tổ chức đánh bắt chuột đồng bằng phương pháp thủ công hoặc sử dụng thuốc vi sinh tại các khu vực chân ruộng cao, đám mạ, ven đường đi; bắt, diệt ốc bươu vàng tại các khu đồng trũng. Đồng thời, bón cân đối N.P.K và cung cấp đủ nước tưới dưỡng giúp lúa sinh trưởng tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.
H.T