Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 22/04/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

  19/06/2017 09:16 Số lượt xem: 427

  Ngày 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020.

  Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các Đại sứ, Trưởng các Cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

  Chúc mừng các Trưởng Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh đây là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó; nhấn mạnh trong tình hình mới, với cục diện thế giới và khu vực đang trong quá trình điều chỉnh lại, nhiệm vụ đối ngoại là rất nặng nề, đòi hỏi phải có tư duy, cách nhìn mới, "biến nguy thành an", biến cơ hội, thuận lợi thành hiện thực, định vị Việt Nam sao cho có lợi nhất trên bàn cờ chiến lược đang thay đổi.

  Theo đó, các Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

  Chủ tịch nước đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục tập trung đổi mới "tư duy đối ngoại", đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững; thực hiện 3 nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm; nắm vững nguyên tắc, triển khai linh hoạt, có sách lược khôn khéo, uyển chuyển, mềm dẻo theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "dĩ bất biến, ứng vạn biến"; quán triệt đầy đủ về ngoại giao toàn diện.

  Chủ tịch nước lưu ý các trưởng đại diện cần làm sâu sắc hơn các mối quan hệ với các đối tác, tạo sự đan xen, gắn bó về lợi ích, nhất là về lợi ích an ninh và phát triển giữa Việt Nam và các đối tác; xử lý tổng hòa các mối quan hệ, tận dụng cơ hội, hóa giải thách thức, cùng với tiếp tục thúc đẩy hội nhập quốc tế phù hợp với điều kiện và lợi ích quốc gia - dân tộc.

  Về vấn đề biên giới, lãnh thổ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, quan trọng, cần thực hiện một cách kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; không trông chờ, ỷ lại, cần tích cực tranh thủ, vận động sự ủng hộ của các nước và của cộng đồng quốc tế; chủ động dự báo, tham mưu xử lý tình huống xảy ra, không để bị động, bất lợi.

  Cũng tại sự kiện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các đại sứ, tổng lãnh sự giữ vững tinh thần đoàn kết, nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, tích cực vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, giữ gìn bản sắc dân tộc, hình ảnh con người, đất nước Việt Nam, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ cho quốc phòng, an ninh, phát triển đất nước.

   

  H.H - Theo TTXVN/VOV