Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 20/03/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trường học

  13/04/2018 14:57 Số lượt xem: 628

  (BNP) - Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1016/UBND-VX thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học trên địa bàn tỉnh.

  Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

  Văn bản nêu rõ, thời gian qua, tại một số địa phương trong cả nước đã xảy ra tình trạng mất an ninh, an toàn trường học như: học sinh bị tai nạn thương tích do điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo; phụ huynh học sinh vào trường xúc phạm danh dự nhà giáo, gây thương tích, xâm phạm tinh thần, thể chất học sinh;… Các sự việc đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần, danh dự của nhà giáo và học sinh, tác động xấu đến môi trường giáo dục trong nhà trường, gây bức xúc dư luận xã hội.

  Để đảm bảo an ninh, an toàn tại các trường học trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt và kiểm tra việc thực hiện các Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

  Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong trường học; hoàn thiện và thực hiện hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giáo dục học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

  Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho nhà giáo và học sinh trong các cơ sở giáo dục; chủ động ngăn chặn, phòng ngừa và khắc phục các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn trường học.

  Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây mất an ninh, an toàn trường học, công khai kết quả xử lý theo quy định của pháp luật.

  Cơ quan quản lý giáo dục các cấp tại các địa phương trong tỉnh và trường học tăng cường tổ chức gặp gỡ, đối thoại để kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh, học sinh và giáo viên. Thiết lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo định kỳ, đột xuất về tình hình an ninh, an toàn trường học đến cơ quan quản lý các cấp. 
  T.L