Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 23/04/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị giải quyết đơn thư khiếu nại

  19/05/2017 17:29 Số lượt xem: 827

  (BNP) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh.

  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.

  Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua các cấp, ngành, nhất là cơ quan chức năng đã chủ động tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền tập trung quyết liệt trong giải quyết đơn thư nói chung và giải quyết khiếu nại nói riêng, đã nâng cao được nhận thức trách nhiệm các cấp và của người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được việc giải quyết đơn thư nói chung và giải quyết đơn khiếu nại nói riêng ở một số địa phương đơn vị vẫn còn có biểu hiện đơn giản, nóng vội, không nắm chắc quy trình, nguyên tắc, thủ tục giải quyết; chưa thực sự quan tâm, tập trung quyết liệt; công tác phối hợp, thực hiện đối thoại vẫn còn hình thức, áp đặt; việc đặt lợi ích người dân, doanh nghiệp, bình đẳng trong khi giải quyết ít được quan tâm; chưa quan tâm đến việc xin ý kiến tham vấn, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, đặc biệt là sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, dẫn đến những hạn chế, tồn tại: phân loại nội dung đơn thư chưa đúng, chuyển đơn lòng vòng, vụ việc bị kéo dài, chất lượng giải quyết kém, giải quyết không đúng quy trình, giải quyết khiếu nại chuyển thành tố cáo, tình trạng tái khiếu phổ biến, gây mất ổn định, làm ảnh hưởng tới niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với chính quyền và vai trò của cấp uỷ Đảng.

  Để khắc phục tình trạng trên và thực hiện giải quyết khiếu nại kịp thời, hiệu quả đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành và mỗi cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; thực hiện đối thoại trực tiếp với công dân ngay tại cơ sở để giải quyết dứt điểm vụ việc.

  Thực hiện đúng thẩm quyền, quy trình, nguyên tắc, thủ tục từ khâu tiếp công dân, tiếp nhận đơn, phân loại xử lý đơn và tiến hành giải quyết đơn khiếu nại bảo đảm khách quan, công tâm, đúng quy định của pháp luật, có tính khả thi. Tăng cường đối thoại với cơ quan đã thụ lý, giải quyết khiếu nại và người khiếu nại, gắn với việc phổ biến chính sách, pháp luật và làm tốt  công tác dân vận.                                                                                               
                           
  Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc xin ý kiến tham vấn của các ngành có liên quan và hướng dẫn của cơ quan ngành dọc cấp trên trước khi ban hành báo cáo kết quả xác minh và quyết định giải quyết khiếu nại. Giải quyết dứt điểm các quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn cơ quan, đơn vị quản lý.

  Người đứng đầu địa phương, đơn vị có thẩm quyền giải quyết phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không thực hiện đúng quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, dẫn đến kết quả giải quyết sai lệch, gây bức xúc cho người dân, dư luận, khiến tình hình địa bàn phức tạp, đơn thư gia tăng.

  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

   

   

  H.T