Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 21/01/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị tổ chức diễn tập PCTT và TKCN huyện Thuận Thành năm 2018

  16/05/2018 17:20 Số lượt xem: 454

  (BNP) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký, ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Thuận Thành năm 2018.

  Thực hành xử lý sự cố tràn mặt đê trong diễn tập PCTT và TKCN huyện Lương Tài năm 2017.

  Nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân thấy rõ tầm quan trọng của công tác PCTT và TKCN, nâng cao năng lực tổ chức, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở, sự phối hợp, hiệp đồng giữa các ngành, các lực lượng khi có tình huống thiên tai do mưa bão, lũ xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị tổ chức diễn tập PCTT và TKCN huyện Thuận Thành năm 2018 với đề mục “Chuyển cấp báo động lên cấp báo động cao, chuyển huyện Thuận Thành vào trạng thái khẩn cấp và thực hành xử trí tình huống lụt, bão”.
   
  Diễn tập PCTT và TKCN huyện Thuận Thành gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, báo cáo kế hoạch PCTT và TKCN (diễn tập vận hành theo cơ chế); giai đoạn 2, thực binh chỉ đạo, thực hành triển khai diễn tập. Trong đó, nội dung tập trung vào thông báo tình hình thời tiết khí hậu thủy văn, chuyển cấp báo động lên cấp báo động cao, chuyển huyện vào trạng thái khẩn cấp để xử lý tình huống lụt bão; họp Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện triển khai biện pháp đối phó với lũ, bão khẩn cấp. Đồng thời, tiến hành kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư PCTT và TKCN; thực hành xử lý sự cố bãi đùn, sủi; chống sóng, chống tràn trên mặt đê; kiểm tra khả năng cơ động lực lượng, phương tiện TKCN của tỉnh, huyện và thực hành phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên sông.
   
  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; huyện Thuận Thành thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Cơ quan Ban Chỉ đạo để tổ chức điều hành diễn tập đúng quy định. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các sở, ban ngành liên quan giúp Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch diễn tập, các văn kiện chỉ đạo huyện Thuận Thành tổ chức diễn tập theo đúng ý định, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
   
  Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống, đảm bảo an toàn cho diễn tập; tham gia tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an toàn đoạn sông Đuống khu vực thực binh diễn tập.
   
  Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị nội dung giúp Ban Chỉ đạo điều hành diễn tập, đồng thời hướng dẫn huyện Thuận Thành triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và đạo diễn thực hành diễn tập. UBND huyện Thuận Thành chủ động xây dựng kế hoạch, hệ thống văn kiện, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và tổ chức thực hành diễn tập đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vật chất trong quá trình diễn ra diễn tập.
   
  Diễn tập PCTT và TKCN huyện Thuận Thành dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 6/2018.
  H.T