Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị tổ chức diễn tập PCTT và TKCN huyện Tiên Du năm 2019

23/05/2019 10:34 Số lượt xem: 265
(BNP) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký, ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Tiên Du năm 2019.

Thực hành xử lý sự cố chống sóng, tràn mặt đê trong diễn tập PCTT và TKCN huyện Lương Tài năm 2017.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đơn vị quân đội tham gia làm nhiệm vụ PCTT và TKCN trên địa bàn trong thực hành xử lý một số tình huống lụt, bão xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị tổ chức diễn tập PCTT và TKCN huyện Tiên Du năm 2019 với đề mục “Chuyển cấp báo động lên cấp báo động cao, chuyển huyện Tiên Du vào trạng thái khẩn cấp và thực hành xử trí tình huống lụt, bão”.
 
Diễn tập PCTT và TKCN huyện Tiên Du gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, báo cáo kế hoạch PCTT và TKCN (diễn tập vận hành theo cơ chế); giai đoạn 2, thực binh chỉ đạo, thực hành triển khai diễn tập. Trong đó, nội dung tập trung vào thông báo tình hình thời tiết khí hậu thủy văn, chuyển cấp báo động lên cấp báo động cao, chuyển huyện vào trạng thái khẩn cấp để xử lý tình huống lụt bão; họp Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện triển khai biện pháp đối phó với lũ, bão khẩn cấp. Đồng thời, tiến hành kiểm tra lực lượng, phương tiện, công tác tuần tra, canh gác đê, huy động nhân lực, vật tư và phương tiện, công tác triển khai ở các xã ven đê theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hành di dời nhân dân khỏi vùng lũ; xử lý sạt trượt mái đê trong đồng, thẩm lậu nước…

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các sở, ban ngành liên quan giúp UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo huyện Tiên Du tổ chức diễn tập theo đúng ý định, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

 
Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Tiên Du xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống, đảm bảo an toàn cho diễn tập; tham gia tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an toàn đoạn sông Đuống khu vực thực binh tìm kiếm cứu nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp&PTNT, Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị nội dung giúp UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo huyện Tiên Du diễn tập, đồng thời hướng dẫn huyện Tiên Du triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. UBND huyện Tiên Du chủ động xây dựng kế hoạch, hệ thống văn kiện, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và tổ chức thực hành diễn tập đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vật chất trong quá trình diễn ra diễn tập.
 
Diễn tập PCTT và TKCN huyện Tiên Du dự kiến diễn ra trong 2 ngày 05 - 06/6/2019.
H.T