Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công

16/10/2020 14:42 Số lượt xem: 795

(BNP) - Sáng 16/10, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công (HCC) và Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang kiểm tra tại Trung tâm HCC thị xã Từ Sơn.

Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm HCC tỉnh đã tiếp nhận 62.331 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) của người dân và doanh nghiệp, trong đó, giải quyết được 58.228 hồ sơ (đạt 93,42%), 100% hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn.

Đối với Trung tâm HCC cấp huyện đã tiếp nhận 217.662 hồ sơ TTHC, giải quyết được 214.609 hồ sơ, đạt 98,6%, trong đó, 201.056 hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn, đạt 93,68%.

Riêng Bộ phận một cửa cấp xã đã tiếp nhận 343.854 hồ sơ TTHC, trong đó, đã giải quyết 343.805 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trả kết quả sớm và đúng hạn đạt 99,46%.

Trực tiếp kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm HCC tỉnh, Trung tâm HCC thị xã Từ Sơn và Bộ phận một cửa phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo trong việc giải quyết TTHC, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Nhấn mạnh mô hình Trung tâm HCC là bước đi đột phá và là một trong những nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhằm hướng tới xây dựng chính quyền minh bạch, kiến tạo, phục vụ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Trung tâm HCC tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thường xuyên cải tiến, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao phẩm chất, trình độ của đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả. Đồng thời, thực hiện hiệu quả việc giải quyết TTHC “4 tại chỗ”, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, qua đó, góp phần tích cực nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tuyên truyền, triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để phục vụ người dân một cách tốt nhất, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

S.T