Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 18/02/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Khối Kinh tế

  06/08/2018 13:46 Số lượt xem: 990

  (BNP) - Sáng 6/8, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Khối Kinh tế nhằm đánh giá tình hình thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm, dự kiến thu ngân sách năm 2018 và xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2019.

  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

  Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, tính đến ngày 31/7, Bắc Ninh đã thu ngân sách nội địa được 13.667 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch năm, tăng 34% so với cùng kỳ. Nguyên nhân số thu nội địa tăng cao hơn năm trước xuất phát từ những yếu tố phát sinh đột biến từ tiền thuế, phí và tiền sử dụng đất tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.
   
  Dự kiến thực hiện thu ngân sách nội địa năm 2018 đạt 19.170 tỷ đồng, đạt 106,7% dự toán, tăng 13,6% so năm 2017. Trong đó, số thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác là 16.157 tỷ đồng; thu từ tiền sử dụng đất là hơn 3.000 tỷ đồng.
   
  Căn cứ đánh giá ước thu ngân sách Nhà nước năm 2018 và dự kiến tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và các chính sách thuế sửa đổi, bổ sung, Cục Thuế tỉnh dự kiến 02 phương án bảo vệ với Bộ Tài chính về xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2019.
   
  Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đề nghị Cục Thuế tỉnh tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2018, trên cơ sở đó chuẩn bị kỹ lưỡng việc lập dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2019 đảm bảo chặt chẽ, sát thực tế để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.
   
  Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối các nguồn vốn theo cả 2 phương án tích cực và tiêu cực, trong đó, phải đảm bảo nguồn dự phòng, dự trữ. Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính rà soát các dự án cho thuê đất để tập trung thu tiền sử dụng đất, tránh thất thu.
  S.T